Hyppää pääsisältöön
Kuva
Asiakkaita kirjojen kanssa hyllyn edessä
Pääsisältö

Kirjastoaineiston valintaperiaatteet 2023–2027 

Yleisperiaatteet 

Jyväskylän kaupunginkirjasto tarjoaa asiakkaille tietoa, elämyksiä ja oivalluksia sekä mahdollisuuksia tarkastella maailmaa erilaisista näkökulmista, viihtyä ja virkistyä. 

Aineistovalintaa ohjaa Laki yleisistä kirjastoista. Lain mukaan yleisen kirjaston tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä sekä lukemiskulttuuria ja monilukutaitoa. Lisäksi laki velvoittaa yleistä kirjastoa edistämään mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. 

Aineisto valitaan ammatillisin perustein ottaen huomioon erilaiset näkökulmat ja maailmankatsomukset. Kirjasto tukee asiakkaidensa medialukutaitoa ja haastaa tiedon kriittiseen arviointiin hankkimalla myös aineistoa, joka tarjoaa vaihtoehtoisia näkökulmia. Kirjastoon ei valita aineistoa, joka rikkoo lakia tai loukkaa ihmisoikeuksia. Ikärajasuositukset huomioidaan aineiston valinnassa ja sijoittamisessa osastoille. 

Aineiston valinta 

Yleisen kirjaston tehtävänä on ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa. Kokoelmaa kehitetään siten, että siinä säilyy paitsi ajallinen syvyys myös laadullinen monipuolisuus. Kirjasto seuraa aineiston käyttöä ja reagoi tarvittaessa kysyntään ja käyttötapojen muutoksiin. Huomioidaan myös asiakaskunnan rakenteen muutokset, eri asiakasryhmät sekä paikalliset ja yleiset yhteiskunnalliset ilmiöt sekä saavutettavuus. 

Kirjaston kokoelmaan hankitaan pääasiassa kirjoja, lehtiä, elokuvia, pelejä, musiikkia, karttoja ja kielikursseja. Aineistoa hankitaan painettuna ja sähköisenä. Aineistomuodon valinnan ratkaisevat sisältö, hankintahinta, kysyntä ja saatavuus. Kirjastoon hankitaan rajatusti sellaista painettua aineistoa, joka on vapaasti saatavilla verkossa. Kirjastoon hankitaan vain aineistoa, jonka tekijänoikeudet sallivat lainauksen tai käytön kirjastossa. 

Jyväskylän kaupunginkirjasto kerää Jyväskylä-kokoelmaa, johon hankitaan Jyväskylää käsittelevää aineistoa. Kaunokirjallisuuden omakustanteita hankitaan lähinnä Jyväskylästä. 
Jyväskylä-kokoelman aineistovalinnan periaatteet 

Osallisuus 

Asiakkaat voivat osallistua kirjaston kokoelman kehittämiseen antamalla palautetta, tekemällä hankintaehdotuksia sekä tarjoamalla kirjastoon lahjoituksia. Kokoelmaa koskevat palautteet ja hankintaehdotukset huomioidaan mahdollisuuksien ja valintaperiaatteiden mukaan. Valintapäätöksissä kirjasto voi tehdä yhteistyötä erilaisten asiantuntijaryhmien kanssa. 

Saatavuus 

Kirjaston aineisto on haettavissa verkkokirjastossa ja e-aineistopalveluissa.

Aineistoa voi lainata ja varata maksutta Keski-kirjastoihin kuuluvista kirjastoista. Kaukolainat alueellista kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista ja Varastokirjastosta ovat maksuttomia. Muiden kaukolainojen maksut riippuvat lähettävän kirjaston hinnoittelusta. 

Uutuuksia hankitaan kysynnän mukaan. Aineiston saatavuutta nopeutetaan tarvittaessa muuttamalla laina-aikoja, hankkimalla viikkolainoja ja lisäkappaleita tai lisää e-aineiston käyttöoikeuksia. 

Kirjasto tarjoaa asiakkaille pääsyn oman kokoelmansa lisäksi myös muihin kokoelmiin ja kulttuurisisältöihin. Muista kirjastoista voidaan hankkia siirtolainakokoelmia täydentämään kirjaston omaa kokoelmaa. 

Lahjoitukset 

Lahjoituksina otetaan vastaan vain Jyväskylä-aiheista aineistoa Jyväskylä-kotiseutukokoelmaan kokoelman aineistonvalinnan periaatteiden mukaan. Kirjasto pidättää oikeuden päättää, mitä liitetään kokoelmaan. Lahjoitettavasta aineistosta tehdään lahjoitussopimus.

Varastointi 

Varastoinnin tarkoituksena on pitää kirjastossa saatavilla käytön kannalta tarpeellista aineistoa. Jyväskylän kaupunginkirjaston varasto sijaitsee pääkirjastossa. Varastossa olevia teoksia saa lainaan varaamalla. Pääkirjastoon varaus tulee noudettavaksi yleensä parissa päivässä, lähikirjastoihin varaukset tulevat kuljetusten mukana. 

Varastoinnissa käytetään myös Kuopiossa sijaitsevaa Varastokirjastoa. Varastokirjaston aineiston saa käyttöönsä maksutta tekemällä kaukolainatilauksen tai tilaamalla verkkokirjastomme kautta Varastokirjastosta. 

Poisto 

Aineisto poistetaan, jos se on huonokuntoista, sisällöltään vanhentunutta tai vailla kysyntää. Kokoelmasta poistettua aineistoa voidaan lahjoittaa muille julkisille laitoksille tai yhteisöille. Poistettu aineisto myydään. Myyntikelvoton tai myymättä jäänyt aineisto toimitetaan energiajätteeksi tai uusiokäyttöön.