Hyppää pääsisältöön
Kuva
Asiakkaita kirjojen kanssa hyllyn edessä

Kirjastoaineiston valintaperiaatteet 2017–2021

Yleisperiaatteet
Aineiston valinta
Osallisuus
Saatavuus
Lahjoitukset
Varastointi
Poisto

Yleisperiaatteet

Jyväskylän kaupunginkirjasto tarjoaa asiakkaille tietoa, elämyksiä ja oivalluksia sekä mahdollisuuksia tarkastella maailmaa erilaisista näkökulmista ja viihtyä ja virkistyä.

Aineistovalintaa ohjaa Laki yleisistä kirjastoista. Lain mukaan yleisen kirjaston tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä sekä lukemiskulttuuria ja monilukutaitoa. Lisäksi laki velvoittaa yleistä kirjastoa edistämään mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Aineisto valitaan ammatillisin perustein ottaen huomioon erilaiset näkökulmat ja maailmankatsomukset. Kirjastoon ei valita aineistoa, joka loukkaa ihmisoikeuksia. Ikärajasuositukset huomioidaan aineiston valinnassa ja sijoittamisessa osastoille.

Aineiston valinta

Yleisen kirjaston tehtävänä on ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa. Kokoelmaa kehitetään siten, että siinä säilyy paitsi ajallinen syvyys myös laadullinen monipuolisuus. Kirjasto seuraa aineiston käyttöä ja reagoi tarvittaessa kysyntään ja käyttötapojen muutoksiin. Myös asiakaskunnan rakenteen muutokset sekä paikalliset ja yleiset yhteiskunnalliset ilmiöt huomioidaan.

Kirjaston kokoelmiin hankitaan kirjoja, lehtiä, elokuvia, pelejä, musiikkia, karttoja ja kielikursseja. Aineistoa hankitaan painettuna tai sähköisenä. Tallennemuodon valinnan ratkaisevat sisältö, hankintahinta ja kysyntä. Kirjastoon hankitaan rajatusti sellaista painettua aineistoa, joka on vapaasti saatavilla verkossa sähköisessä muodossa. Kirjastoon hankitaan vain sellaista aineistoa, jonka tekijänoikeudet sallivat lainauksen tai käytön kirjastossa.

Jyväskylän kaupunginkirjasto kerää Jyväskylä-kokoelmaa, johon hankitaan Jyväskylää käsittelevää aineistoa. Kaunokirjallisuuden omakustanteita hankitaan lähinnä Jyväskylästä.
Jyväskylä-kokoelman aineistovalinnan periaatteet

Osallisuus

Asiakkaat voivat osallistua kirjaston kokoelman kehittämiseen antamalla palautetta, tekemällä hankintaehdotuksia sekä tarjoamalla kirjastoon lahjoituksia. Kokoelmaa koskevat palautteet ja hankintaehdotukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Valintapäätöksissä kirjasto voi tehdä yhteistyötä erilaisten asiantuntijaryhmien kanssa.

Saatavuus

Kirjaston aineisto on haettavissa verkkokirjastossa.

Aineistoa voi lainata ja varata maksutta Keski-kirjastoihin kuuluvista kirjastoista. Kaukolainat alueellista kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista ja Varastokirjastosta ovat maksuttomia. Muiden kaukolainojen maksut riippuvat lähettävän kirjaston hinnoittelusta.

Uutuuksia hankitaan kysynnän mukaan. Aineiston saatavuutta nopeutetaan tarvittaessa lyhentämällä laina-aikoja, hankkimalla viikkolainoja ja lisäkappaleita.

Kirjasto tarjoaa asiakkaille pääsyn oman kokoelmansa lisäksi myös muihin kokoelmiin ja kulttuurisisältöihin. Muista kirjastoista voidaan hankkia siirtolainakokoelmia täydentämään kirjaston omaa kokoelmaa.

--------

Lahjoitukset

Kirjasto ottaa vastaan lahjoituksia, mutta pidättää oikeuden päättää, mitä liitetään kirjaston kokoelmaan. Lahjoituksina otetaan vastaan hyväkuntoisia kirjoja tai tallenteita. Lahjoitusta tuotaessa tehdään lahjoitussopimus kirjaston kanssa. Vanhoja lehtiä tai vanhentuneita tietokirjoja ei oteta vastaan. Elokuvia tai tietokoneohjelmia sisältäviä tallenteita ei tekijänoikeussyistä voida ottaa lahjoituksina.

Varastointi

Varastoinnin tarkoituksena on pitää kirjastossa saatavilla kulttuurisesti tärkeää ja käytön kannalta tarpeellista aineistoa. Jyväskylän kaupunginkirjaston varasto sijaitsee pääkirjastossa. Varastossa olevia teoksia saa lainaan varaamalla. Pääkirjastoon varaus tulee noudettavaksi yleensä parissa päivässä, lähikirjastoihin varaukset tulevat kuljetuksen mukana. 

Varastoinnissa käytetään myös Kuopiossa sijaitsevaa Varastokirjastoa. Varastokirjaston aineiston saa käyttöönsä maksutta tekemällä kaukolainatilauksen.

Poisto

Huonokuntoinen, loppuun kulunut ja/tai sisällöltään vanhentunut kirjastoaineisto, jota ei varastoida, poistetaan. Aineistoa voidaan poistaa myös siksi, että sille on vähän kysyntää.

Kokoelmasta poistettua aineistoa voidaan lahjoittaa muille julkisille laitoksille tai yhteisöille.

Poistettu aineisto myydään. Myyntikelvoton tai myymättä jäänyt aineisto toimitetaan paperinkeräykseen tai energiajätteeksi.