Kotipalvelu

Kotipalvelu tuo kirjat kotiin silloin, kun omat voimat eivät riitä.

Kotipalvelu on tarkoitettu niille jyväskyläläisille asiakkaille, jotka eivät esimerkiksi vamman, sairauden taikka korkean iän vuoksi voi itse asioida kirjastossa eikä heillä ole ketään joka huolehtisi aineiston kuljetuksesta. Kotipalvelu on maksutonta. 
Aineisto kuljetetaan asiakkaille kerran kuukaudessa. Laina-ajat ovat joustavat ja ne sovitetaan käyntikertojen mukaan. Myöhästymismaksuja ei peritä.

Kotipalveluasiakkaaksi voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä kirjastoon. Kaupunginkirjaston Kotipalvelun piirissä voi olla kerrallaan 30 asiakasta. Uusia asiakkaita otetaan sitä mukaan kun paikkoja vapautuu. Tämän takia uudeksi asiakkaaksi pääsyä voi joutua jonottamaan. Kotipalveluasiakkaat voivat esittää toivomuksia haluamastaan aineistosta. Toivomuksia voi esittää soittamalla, antamalla kotipalveluun tilauslistan tai sähköpostitse. Käytettävissä on koko kirjaston kokoelma.

Lisätietoja laitoskirjastotoiminnasta ja kotipalvelusta kirjastovirkailija Pirkko-Liisa Jalkaselta torstai- ja perjantaiaamuisin klo 9.30 – 11.00 puh. 014 266 4121.

Asiasanat: