Kirjastovierailut

Linkkejä

Jyväskylän kirjastojen yhteinen koulutuskalenteri*
Siirtolainasopimus ja säännöt (pdf)
Yhteisökorttisopimus ja säännöt (pdf)

Kirjastovierailut kirjastoittain

Kirjastovierailut kortepohjaan

Teemme yhteistyötä Kortepohjan koulun, päiväkotien ja muiden alueella toimivien ryhmien kanssa. Ryhmät voivat vierailla kirjastossa ennen aukioloaikaa. Kirjasto tarjoaa myös tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetusta koululuokille ja tutustumiskäyntejä päiväkotiryhmille. Ryhmäkäynneistä on sovittava etukäteen kirjaston kanssa. Yhteydenotot vierailuista puh. 014 266 4136 tai sähköpostitse kirjasto.kortepohja@jyvaskyla.fi.

Kirjastovierailut pääkirjastoon

Tuo opiskelijaryhmäsi, koululuokkasi tai päiväkotiryhmäsi kirjastoon! Tarjoamme lapsille, nuorille ja aikuisille opetusta kirjaston käyttöön. Mikäli haluat järjestää luokallesi opetustuokion, ota yhteyttä pääkirjaston tietopalvelu, p. (014) 266 4104.

Koulujen ja päiväkotien vierailut kirjastoautoon

Kirjastoauto antaa kirjastonkäytön opetusta ensisijaisesti päiväkodeille ja peruskoulun ensimmäisille luokille pysäkkikäyntien yhteydessä. Muille ryhmille järjestetään opetusta pääasiassa pääkirjaston lasten- tai aikuistenosastolla sekä alue- ja lähikirjastoissa.

Vierailun ajankohta ja sisältö on hyvä sopia etukäteen kirjastoauton henkilökunnan ja muiden opettajien kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi. Opetuksen aikana kirjastoauton muu käyttö ei ole mahdollista. Muulloin kirjastoautoon voi toki aina tulla ilman ajanvarausta lainaamaan ja palauttamaan aineistoa.

Jos oppilaille halutaan kirjastokortit, olisi toivottavaa, että oppilailla olisi valmiiksi täytettynä kirjastokorttianomuslomake ennen heidän ensimmäistä vierailuaan kirjastoautoon. Oman kortin he saavat seuraavalla vierailulla, sillä teknisistä ongelmista johtuen useiden korttien kirjoittaminen kirjastoautossa on mahdotonta.

Kouluille, iltapäiväkerhoille ja päiväkodeille toimitetamme pyydettäessä eri aiheita käsittelevää kirjallisuutta. Koululaisten lukudiplomeja varten on hankittu kirjallisuutta myös kirjastoautoihin.

Yhteystiedot:
Osastonjohtaja Riitta Kärkkäinen 
puh. (014) 266 4128
sähköposti etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Kirjastovierailut Tikkakoskelle

Koululaisryhmät, päiväkodit ja perhepäivähoitajat ovat tervetulleita Tikkakosken lähikirjastoon lainaamaan aineistoa aamupäivisin tai kirjaston aukioloaikoina sopimuksen mukaan.

Järjestämme myös kirjastonkäytön opetusta ja kirjavinkkausta, joihin aika tulee varata vähintään kaksi viikkoa etukäteen, mielellään sähköpostitse.

Yhteystiedot: kirjasto.tikkakoski (at) jyvaskyla.fi tai puh. 014 266 4152

Kirjastovierailut Vaajakoskelle

Vaajakosken aluekirjasto järjestää Vaajakosken-Jyskän alueen kouluille kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta sekä kirjavinkkausta. Lisäksi alueen päiväkotiryhmille järjestetään kirjastoon tutustumisia ja satuhetkiä. Kirjastotunnit järjestetään ma-pe klo 8-10 välisenä aikana, jolloin kirjasto ei ole vielä muulle yleisölle avoinna. Sovi ryhmäkäynti vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Yhteydenotot osoitteeseen kirjasto.vaajakoski@jyvaskyla.fi

Tiedonhaun opetus ja kirjastovierailut

Päiväkodit ja alaluokat | Perusopetuksen vuosiluokat 7-9 | Aikuisryhmät ja toisen asteen opiskelijat

Järjestämme tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Opetuksen sisältö perustuu talvella 2011 valmistuneeseen Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelmaan informaatiolukutaidon edistämisestä – Tule tule hyvä tieto. Alla olevista linkeistä saa lisätietoja tuntien varaamisesta ja kirjaston koulutuskalenterista.


Päiväkodit ja perusopetuksen vuosiluokat 1-6

Lähikirjastoihin ja pääkirjaston lasten- ja nuortenosastolle otetaan mielellään vierailulle päiväkoti- ja koululaisryhmiä.

Kirjastovierailun ohjelmana voi olla kirjastosta riippuen satutunti, kirjastonkäytön opetusta tai vaikkapa mukavien kirjojen esittelyä eli kirjavinkkausta. Tarkemmat tiedot tarjolla olevasta ohjelmasta saa ottamalla yhteyttä vierailun kohteena olevaan kirjastoon. Vierailun ajankohta ja sisältö sovitaan etukäteen kirjaston kanssa, mielellään vähintään viikko ennen vierailua. Jyväskylän kaupungin kulttuuriopetussuunnitelman mukaisesti kirjavinkkaukseen kutsutaan erityisesti kaupungin 4.-luokkalaisia. Lisätietoa kulttuuriopetussuunnitelmasta löydät Peda.netistä.

Päiväkodit voivat myös saada kirjastosta lainaksi siirtokokoelman. Ohjeita siirtokokoelman lainaamiseen voi kysyä lähimmästä kirjaston toimipisteestä.

Kirjastoissa järjestetään myös ilman eri sopimusta kaikille satuikäisille tarkoitettuja satutunteja.

Tervetuloa kirjastoon!

Yhteydenotot:
Pääkirjasto, Lasten- ja nuortenosasto, kirjasto.lastenosasto@jkl.fi.
Ajanvarauslomake alakoululuokkien ryhmäkäynneille pääkirjastossa.
Ajanvarauslomake
Tunne musiikki! -vinkkaukseen pääkirjastossa.

Etsi lähin lähikirjasto tai kirjastoauto tältä sivulta. HUOM! Pienkirjastot eivät voi järjestää opetusta.


Perusopetuksen vuosiluokat 7-9

Peruskoulun yläluokkalaiset ja toisen asteen oppilaat saavat opetusta pääkirjaston aikuistenosastolla ja lähikirjastoissa.

Pääkirjasto Vapaudenkadulla antaa tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetusta perusopetuksen ylempien vuosiluokkien koululaisryhmille. Opetuksen sisältö perustuu talvella 2011 valmistuneeseen Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelmaan informaatiolukutaidon edistämisestä – Tule tule hyvä tieto.

Kirjastovierailut yläkoulujen 7. luokille

Tarjolla on kolme vierailuvaihtoehtoa, joiden kesto on noin puoli tuntia. Vaihtoehdoista voi valita yhden tai useamman oman aikataulun mukaan.

Kirjavinkkaus

 • Mitä lukisin? Esittelemme nuortenkirjoja eri tasoisille lukijoille.
  Kesto 30 minuuttia.

Tiedonhaku verkkokirjastosta

 • Opettelemme verkkokirjaston käyttöä erilaisten hakuharjoitusten avulla. 
  Kesto 30 minuuttia.

Kirjastoluokitus tutuksi

 • Mikä on kirjastoluokitus? Miten kirjaston aineisto on järjestetty? Mistä löydän tietynaiheisen kirjan? Tutustumme aikuisten tietokirjoihin tehtäviä tehden.
  Kesto 30 minuuttia.

Varaa vierailuaika meiltä sähköpostitse. Kerro viestissä mahdolliset, teille sopivat, vierailuajat.

Toivomme yhteydenottoa vähintään kahta viikkoa ennen haluamaasi vierailuaikaa.

Kirjastovierailut yläkoulujen 9. luokille

Kirjastokierros

 • Kirjaston yleiskierroksella tutustutaan kirjaston tiloihin, osastoihin ja kirjaston tarjoamiin palveluihin. Kierroksella käydään läpi kirjaston luokitusjärjestelmä ja aineiston paikannusta kirjastossa. Yleiskierros kestää 45 minuuttia.

Tiedonhaku verkkokirjastosta

 • Harjoitellaan aineistohakua kirjaston tietokannasta ja paikannetaan aineisto kirjastosta harjoitusten avulla. Kesto 45 minuuttia.

Kirjasto tutuksi

 • Esitellään kirjaston palveluita ja aineistojen käyttöä ryhmän tarpeen mukaan. Kirjoita toiveet vierailun aiheesta kohtaan Erityistoivomuksia. Kesto 45 minuuttia.

Varaa vierailuaika meiltä sähköpostitse. Kerro viestissä mahdolliset, teille sopivat, vierailuajat.

Toivomme yhteydenottoa vähintään kahta viikkoa ennen haluamaasi vierailuaikaa.
Huomatkaa, että lomakkeella toivottu vierailuaika vahvistetaan aina kirjaston puolelta! Lähikirjastokäynnit varataan ao. toimipisteestä.

Lähikirjastot löytyvät tältä sivulta.
HUOM! Pienkirjastot eivät voi järjestää opetusta.


Aikuisryhmät ja toisen asteen opiskelijat

Pääkirjaston aikuistenosasto Vapaudenkadulla antaa tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetusta toisen asteen opiskelijaryhmille sekä aikuisryhmille. Opetuksen sisältö perustuu talvella 2011 valmistuneeseen Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelmaan informaatiolukutaidon edistämisestä – Tule tule hyvä tieto.

Kirjastoon tutustuminen

 • Kirjaston yleiskierroksella tutustutaan kirjaston tiloihin, osastoihin ja kirjaston tarjoamiin palveluihin. Kierroksella käydään läpi kirjaston luokitusjärjestelmä ja ja aineiston paikannusta. Yleiskierros kestää 45 minuuttia.

Kirjasto verkossa

 • Kirjastokäynnin sisältö voidaan suunnitella ryhmän toiveiden mukaan. Käynnin aikana tutustutaan verkkokirjastoon ja internetin hakumahdollisuuksiin ja niiden arviointiin. Toisen asten ryhmät opettelevat myös etsimään opintoihin liittyvää lähdeaineistoa. Kesto 45 minuuttia.

Kirjavinkkaus

 • Vinkkaamme kauno- ja tietokirjallisuutta etukäteen sovitun aiheen tai teeman ympäriltä. Kesto noin 30 minuuttia.

Pyydämme ystävällisesti varaamaan ryhmäkäynnin viimeistään kaksi viikkoa ennen haluttua vierailuajankohtaa joko alta löytyvilla varauslomakkeilla tai soittamalla pääkirjaston tietopalveluun (014 266 4104). Samalla sovitaan halutusta opetuksesta. Huomatkaa, että lomakkeella toivottu vierailuaika vahvistetaan aina kirjaston puolelta!

Varaa vierailuaika meiltä sähköpostitse. Kerro viestissä mahdolliset, teille sopivat, vierailuajat.