perusopetus

Puheenjohtajan nuija
sivistyslautakunnan päätöksiä 26.5.2020
26.05.2020

Jyväskylän sivistyslautakunta muun muassa merkitsi tiedoksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitykset, päätti palvelusetelimaksatuksista yksityisille palvelutuottajille esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti 14.5.–31.7., hyväksyi varhaiskasvatuksen palvelumaksujen ja yksityisen palvelusetelimaksujen indeksitarkistukset sekä yksityisten palveluntuottajien sääntökirjan päivitykset esittelijän muutetun esityksen mukaisesti 1.8.2020 alkaen.

Tabletilla selaillaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuja
25.05.2020

Kasvun ja oppimisen palveluohjauksesta saa apua lasten varhaiskasvatusjärjetelyihin ja koulunaloitukseen liittyvissä asioissa ja -järjestelyissä.

Aikuinen ohjaa lasta tehtävässä
25.05.2020

Lasten huoltajilla on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Nainen tietokoneella
05.05.2020

Jyväskylän perusopetus keräsi huoltajien näkemyksiä 18.3. käynnistyneen etäopiskelun sujumisesta. Koulut ja opettajat saivat paljon kiitosta uuden tilanteen haltuunotosta.

Mankolan yhtenäiskoulu, ilmakuva
Mankola on yksi ruuan jakelupisteistä
03.04.2020

Kouluruoan jakelu järjestetään Jyväskylässä ennen pääsiäistä 7.4. alkaen alueellisesti. Koulut ovat lähettäneet huoltajille Wilma-viestin, jossa selvitetään ruokakassien tarve ja kerrotaan noutopaikka ja -päivä.

Puheenjohtajan nuija
25.03.2020

Sivistyslautakunta piti kokouksen etäkokouksena ja se sujui teknisesti hyvin. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle Saarenmaan koulun lakkauttamista. Lisäksi lautakunta jakoi nuorisoavustuksia lähes 113 000 euroa, merkitsi tiedoksi opetusresurssien valmistelutilanteen, perusti ja lakkautti virkoja ja laittoi tehtäviä hakuun. Lisäksi lautakunta hyväksyi oppimisen tuen kehittämissuunnitelman toimenpiteet vuodelle 2020 ja merkitsi tiedoksi vuoden 2019 toiminta- ja talousraportin.

Puheenjohtajan nuija
26.02.2020

Jyväskylän sivistyslautakunta teki ostopalvelusopimuksen Kulttuuriyhdistys Väristyksen kanssa, budjetoi uudelleen viime vuodelta jääneitä irtaimen käyttöomaisuuden investointirahoja, antoi selonteon sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta sekä hyväksyi tarkistetun toimintasäännön.

Puheenjohtajan nuija
Sivistyslautakunnan kokous 26.2.
20.02.2020

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan seuraava kokous on keskiviikkona 26.2.2020

Puheenjohtajan nuija
22.01.2020

Jyväskylän sivistyslautakunta hyväksyi perhepäivähoitajille maksettavat kustannuskorvaukset ja hyväksyi liikunnan ja terveystiedon lehtorin viran täytöstä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Saarenmaan koulu
Kuntalaistilaisuus Saarenmaan koululla 27.1. klo 18.30
14.01.2020

Jyväskylän kaupunki järjestää maanantaina 27.1. klo 18.30 kuntalaistilaisuuden Saarenmaan koululla (Kokkomäentie 2, 40270 Palokka). Tilaisuuden aiheena on valmisteilla oleva esitys lakkauttaa Saarenmaan koulu syksystä 2020 alkaen.

Sivut

Tilaa syöte