liikunta

tyttöjä liikuntatunnilla juoksemaan lähtemässä
12.04.2019

Jyväskylän perusopetuksen 5. ja 8. -luokkalaisten fyysistä hyvinvointia on mitattu syksyn 2018 aikana Move!-järjestelmällä. Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa koululaisia omatoimiseen fyysisen toimintakyvyn huolehtimiseen.  

tyttöjä liikuntatunnilla juoksemaan lähtemässä
Lii­kun­ta­tie­teelli­nen tie­de­kun­ta palkittiin kansainvälisestä liikunnan opetuksen edistämisestä
08.04.2019

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe palkitsi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Vuoden LiiKe 2018 -palkinnolla 6.4.2019 eli Kansainvälisen Liikunnan, Rauhan ja Kehityksen päivänä.

Sivut

Tilaa syöte