lasten parlamentti

Kolme koululaista ottaa ruokaa
01.09.2020

Jyväskylän LastenParlamentti kartoitti vuosiluokkien 1-6 oppilaiden näkemyksiä lasten omasta osallisuudesta ja vaikuttamisesta heidän arkeaan koskeviin asioihin. Oman koulun asioihin vaikuttaminen onnistuu hyvin. Enemmän vaikutusmahdollisuuksia toivottiin muun muassa kouluruoan sisältöön, oppituntien sisältöihin ja koulujen välisiin tapahtumiin.

Tilaa syöte