avustukset

Puheenjohtajan nuija
18.09.2019

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsitteli osaltaan ensi vuoden talousarvioesityksen sekä jakoi syksyn avustuskierroksen avustukset. Lautakunnan talousarvioesitys hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että kulttuuri- ja liikuntalautakunta edellyttää, että palvelualueille kohdistuvat valtionosuudet ja valtionosuuksien korotukset käytetään täysimääräisesti kulttuuripalvelujen tuottamiseen.

Puheenjohtajan nuija
04.09.2019

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle esiteltiin 4.9. iltakoulussa Jyväskylän sivistyksen toimialan talousarvion ja erityisesti kulttuuri- ja liikuntapalvelujen osuuden valmistelutilannetta.

Puheenjohtajan nuija
Sivistyslautakunnan päätöksiä 23.4.2019
23.04.2019

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta jakoi nuorisotoiminnan avustukset vuodelle 2019 ja antoi lausunnot Kortepohjan päiväkotikoulun ja Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelmista ja merkitsi tiedoksi selvityksen Jyväskylän varhaiskasvatuksen palveluverkosta ja sen kehittämisestä 2019–2024..

Puheenjohtajan nuija
20.03.2019

Lautakunta päätti muun muassa vuoden 2019 kulttuuripalkinnon saajan, jakoi 330 000 euroa kulttuuri-, liikunta- ja kansalaistoiminnan avustuksia ja merkitsi tiedoksi vuoden 2018 toiminta- ja talousraportin.

Sivut

Tilaa syöte