Yritys- ja laitosmuseopalvelut

Yhteystiedot

Susanna Terho  
amanuenssi
puh 014 266 4363
050 491 6342
 
Sanna Tarnanen
amanuenssi
puh 014 266 7744
050 312 5442

Tiesitkö, että KeMu tarjoaa palveluita yrityksen tai laitoksen oman kulttuuriperinnön tallentamiseen ja näytteille asettamiseen? Kyllä! KeMu voi myös toteuttaa yritykselle esimerkiksi juhlavuosinäyttelyn tai kartoittaa ja hoitaa sen historiallisia kokoelmia. Palveluita voidaan räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan. Yhteistyö voi olla toistaiseksi voimassa olevaa tai projektiluontoista.
 
Yritykset ja laitokset voivat näin hyödyntää omaa kulttuuriperintöään yrityskuvansa kehittämisessä. KeMun kokemuksen mukaan myös henkilökunta tykkää.
 
KeMulla on jo hyviä kokemuksia yhteistyöstä yritysten ja laitosten kanssa. Yhteistyössä on kehitetty Keskisuomalaisen museota, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalamuseota ja Valmetin omistaman Rautpohjan tehdasmuseota, ja yhteistyö jatkuu. KeMun amanuenssit Sanna ja Susanna työskentelevät kussakin osakasmuseossa vuosittain 2 – 6 kuukautta. Yritys- ja laitosmuseot vastaavat heidän palkoistaan ja museotoiminnan kuluista.
 
Sannan ja Susannan työtehtäviin kuuluu sopimuskumppanin historiallisten esine- ja valokuvakokoelmien luettelointi ja hoito sekä vuosittain sovitut projektit, kuten näyttelyt. He hoitavat myös yritys- ja laitosmuseoiden historiaan liittyvää tietopalvelua. Eli jos sinua kiinnostaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Valmet Rautpohjan tai Sanomalehti Keskisuomalaisen historia, ota yhteyttä amanuensseihin.
 
Voit tutustua Keski-Suomen sairaalamuseon tietoihin täältä:
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalamuseo  
 
Yritys- ja laitosmuseotoiminta alkoi kokeiluna vuonna 2002, kun 1980-luvun puolivälistä asti toimineet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalamuseo ja Keskisuomalaisen museo miettivät museotoimintaansa uutta suuntaa. Yhteistyö Keski-Suomen museon kanssa koettiin hyväksi ja amanuenssin toimi vakinaistettiin vuonna 2004.

Yhteystiedot

Susanna Terho  
amanuenssi
puh 014 266 4363
050 491 6342
 
Sanna Tarnanen
amanuenssi
puh 014 266 7744
050 312 5442