Suoraan sisältöön

Työvaiheet

8Raportointi ja jälkityöt

Dokumentointiraportti

Dokumentointiraportti kokoaa yhteen tallennuksen taustat, toteutuksen ja sisällön. Dokumentoinnin perustietoihin kuuluvat dokumentoinnin nimi, tekijät, paikka ja aikatiedot. Käytettyjen tallennusmenetelmien tiedot kirjoitetaan osaksi raporttia. Raporttiin listataan myös dokumentointiin liittyvät luvat sekä tuotetut aineistot.

Dokumentointiraportti vastaa dokumentointisuunnitelman kysymyksenasetteluun. Dokumentointiraportin yhteyteen voi kirjata myös vapaamuotoisia ja kokemuksellisia tietoja dokumentointityöstä. Kertomukset ja tunnelmat dokumentoinnin suorittamisesta taustoittavat kerättyjä aineistoja.

  • Miten suunnitellut tavoitteet toteutuivat?
  • Millaisia aineistokokonaisuuksia dokumentoinnissa syntyi?
  • Mikä onnistui?
  • Jäikö jotain tekemättä?

Mikäli palautat nykyajan dokumentointiaineiston Keski-Suomen museoon, katso tarkemmat ohjeet dokumentoinnin palauttamisesta kohdasta Palautusohjeet.

Kiitokset yhteistyöstä

Hyviin käytäntöihin kuuluu yhteistyökumppaneiden kiittäminen. Kiitos voi olla esimerkiksi tilaisuus, jossa esitellään dokumentoinnin tuottamaa aineistoa tai aineistosta tuotettu näyttely tai verkkonäyttely.

Dokumentoinnissa syntynyt aineisto, esimerkiksi haastattelun litteraatio, toimitetaan haastateltavalle tai kohteelle, mikäli näin on etukäteen sovittu.

Valokuvat
  1. Salmutexin pukutehtaan dokumentointiryhmä, Konginkangas 2014. Kuva: Veli Rytkönen / Keski-Suomen museo.

Aiheen valintaNäkökulma ja taustatyötDokumentointisuunnitelmaTallennuksen resurssitLuvat ja käytännötAineistojen käsittely ja säilyttäminenTietojen kirjaaminen aineistoistaRaportointi ja jälkityötTakaisin valikkoon