Suoraan sisältöön

Työvaiheet

2Näkökulma ja taustatyöt

Näkökulmaa etsimässä

Nykyajan dokumentoinnin toteuttaminen vaatii etukäteissuunnittelua ja taustatyötä. Tallennusaiheen muokkaaminen ideasta dokumentoinniksi on onnistuneiden valintojen ja rajausten tulos. Selkeä aiheen määrittely terävöittää kohteesta saatavaa tietoa.

Karoliinan kahvimylly, Joutsa. Museologian tallennusharjoitus 2014. Kuva: Ksenia Serova / Keski-Suomen museo.

Samaa kohdetta voi tallentaa useasta näkökulmasta. Esimerkiksi kahvilakulttuuria voidaan dokumentoida kahvilatilojen kannalta, yrittäjän tai asiakkaan näkökulmasta tai keskittymällä kahvilan tuotteisiin. Aiheen rajaus vaikuttaa myös tallennusmenetelmien valintaan.

Käsitekartat tai mind-mapit ovat hyvä apu pohdittaessa ilmiötä ja omaa dokumentointinäkökulmaa.

 • Mihin kulttuurin osa-alueeseen aihe sijoittuu?
 • Onko sillä rinnakkaisia ilmiöitä?
 • Keitä ovat aiheeseen liittyvät toimijat?
 • Mitä käsitteitä ilmiöön liittyy?

Taustatietojen kokoaminen

Dokumentoinnin suunnittelun yhteydessä aiheeseen perehdytään aiemman tiedon pohjalta. Taustatyön määrä riippuu tallennettavan kohteen tuttuudesta ja ilmiön laajuudesta.

Jyväskylän yliopiston kirjasto. Suomalainen talvipäivä –dokumentointi 2011. Kuva: Liina Luumi / Keski-Suomen museo.

Taustatöiden tavoitteena on perustietojen kerääminen ilmiöstä. Näitä ovat mm. kohteen sijaintitiedot, omistajat, rakennusten suunnittelijat, toiminnan ja käytön historiatiedot tai haastateltavan henkilöhistoria. Yritys- ja organisaatioiden tallennuksissa myös aukioloajat, saavutettavuus ja palvelut ovat hyvää taustatietoa.

Taustatyövaiheessa aiheeseen tutustutaan ennakolta kirjallisuuden, internet-lähteiden, tietokantojen tai arkistolähteiden kautta. Ennakoivia tietoja voi kysyä myös suoraan kohteesta.

Nykyajan tallennuksen voi tehdä monenlaisista aiheista. Mikäli dokumentointiaineisto halutaan tallentaa osaksi museokokoelmia, aiheen sopivuus museon tallennusalueeseen on hyvä varmistaa.

Ennakkokäynti kohteeseen

Mikäli tallennettavan ilmiö on ennalta täysin vieras, tallennuskohteeseen kannattaa tutustua etukäteen paikan päällä. Rakennuksen ja tilan näkeminen tai toiminnan seuraaminen auttaa tallennusmenetelmien valinnassa ja niiden käytettävyyden arvioinnissa.

 • Onko kohde saavutettava?
 • Millaiset ovat kuvausolosuhteet?
 • Onko haastattelun ympäristö riittävän rauhallinen?
 • Vaaditaanko erityisjärjestelyjä?

Taustatiedot sujuvoittavat dokumentoinnin toteuttamista sekä kuvaus-, haastattelu- ja havainnointitilanteiden suunnittelua. Keskustelu haastateltavan henkilön kanssa etukäteen helpottaa kysymysten laatimista ja poistaa haastatteluun liittyvää jännitystä.

Mitä laajemmasta dokumentoinnista on kyse, sitä tärkeämpää etukäteissuunnittelu on.

Valokuvat
 1. Karoliinan kahvimylly, Joutsa. Museologian tallennusharjoitus 2014. Kuva: Ksenia Serova / Keski-Suomen museo.
 2. Jyväskylän yliopiston kirjasto. Suomalainen talvipäivä –dokumentointi 2011. Kuva: Liina Luumi / Keski-Suomen museo.
 3. Tutustuminen Salmutexin pukutehtaaseen. Konginkangas 2014. Kuva: Virpi Mäkinen / Keski-Suomen museo.

Aiheen valintaNäkökulma ja taustatyötDokumentointisuunnitelmaTallennuksen resurssitLuvat ja käytännötAineistojen käsittely ja säilyttäminenTietojen kirjaaminen aineistoistaRaportointi ja jälkityötTakaisin valikkoon