3. aalto - Jyväskylän Taiteilijaseuran 73. vuosinäyttely

3. aalto
Jyväskylän Taiteilijaseuran 73. vuosinäyttely
16.1.-5.4.2021

3. aalto -näyttely tarjoaa hetkellisen katsauksen tähän päivään ja kertoo lähestyvästä muutoksesta. Näyttelyyn valitut teokset muodostavat omia kokonaisuuksiaan. Taiteilijat luovat ajallisia heijasteita niin tulevaan kuin menneeseen ja asettavat siten nykyhetken murrokseen. Teoksista välittyvä murroksen ajankohtaisuus liittyy luontosuhteeseen, kulutukseen ja yhteiskunnan rakenteisiin samalla kun ne nostavat esiin keskeisiä kysymyksiä ihmisyydestä. Taiteilijoiden tarjoama alueellinen näkökulma onkin siten hyvin universaalia. 

Vuosinäyttelyt kuuluvat keskeisenä ja suurelle yleisölle näkyvänä osana Jyväskylän Taiteilijaseuran toimintaan. Niitä järjestetään muun muassa keskisuomalaisen taiteen edistämiseksi ja ne lähentävät taiteilijoita ja taideyleisöä. Ensimmäinen vuosinäyttely järjestettiin seuran perustamisvuonna 1945 Parkkosen Huonekaluliikkeessä. Sen juryttivät taidemaalari Urho Lehtinen ja kuvataidekriitikko ja museomies, Jyväskylän korkeakoulun kuvaamataidon lehtori Toivo Ojala. Sittemmin yhteistyö museoiden kanssa on luonut vuosinäyttelyperinteen, jonka pitkät juuret ulottuvat Keski-Suomen museon taideosastolla vuonna 1956 pidettyyn vuosinäyttelyyn. 

Vuosinäyttely rakentui tälläkin kertaa avoimen haun pohjalta. Vapaaseen tarjontaan perustuvaan näyttelyyn kutsuttiin osallistumaan - seuran jäsenten lisäksi - kaikkia Keski-Suomessa toimivia taiteilijoita. 

Näyttelyn juryttäjänä toimi läänintaiteilija Aura Seikkula.