Viranomaistyö

Keski-Suomen museolla on yhteistyösopimus Museoviraston kanssa kulttuuriympäristön tutkimuksesta, suojelusta ja hoidosta Keski-Suomessa. Pääosa maakunnan kulttuuriympäristöön liittyvistä viranomaisasioista hoidetaan Keski-Suomen museossa.

Keski-Suomen museon viranomaistehtäviin kuuluvat lausunnot esimerkiksi kuntien kaavoista ja maankäyttöhankkeista, rakennus- ja purkamisluvista sekä muista kulttuuriympäristöön kohdistuvista toimenpiteistä.

Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita tai kohteita, suojeltuja rakennuksia ja muinaisjäännöksiä koskevat lausunnot tulee pyytää kirjallisesti Keski-Suomen museolta.

Museo tekee maastotarkastuksia ja katselmuksia muinaisjäännösilmoitusten, rakennus- ja maankäyttöhankkeitten johdosta.

Lausunto- ja katselmuspyynnöt: keski-suomenmuseo.toimisto@jkl.fi

Keski-Suomen museon kulttuuriympäristön viranomaistoiminta on kesätauolla 1.7. – 11.8.2019.
Viimeistään 20.6.2018 tulleet lausuntopyynnöt pyritään käsittelemään ennen 1.7.2019.
Viranomaistoiminta jatkuu normaalisti 12.8.2019 alkaen.
20.6.2019 jälkeen tulleet lausuntopyynnöt käsitellään saapumisjärjestyksessä 12.8 alkaen.