Suoraan sisältöön

SORASTAJANTIEN KATUSUUNNITELMAN MUUTOKSEN ALUSTAVA HYVÄKSYMINEN JA NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

Sorastajantie on Laukaantien poikkikatu Seppälänkankaalla. Katusuunnitelman muutos koskee Sorastajantien noin 250 metriä pitkää osuutta Laukaantien liittymästä alkaen Kuormaajantien suuntaan. Katusuunnitelman muutos on tullut ajankohtaiseksi kadun varteen tulevan uuden liikekeskuksen rakentamisen myötä liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi.

Katusuunnitelman muutoksessa esitetään kaistajärjestelyiden muuttamista uuden liikekeskuksen tonttiliittymän ja Laukaantien välisellä osuudella. Laukaantien suuntaan jatketaan vasemmalle ja suoraan menevää ajokaistaa heti liikekeskuksen tonttiliittymästä alkaen, jotta eri suuntiin kääntyville autoille saadaan mahdollisimman pitkät kaistat. Samoin uuden liikekeskuksen pihalle kääntymistä varten varataan oma vasemmalle kääntyvä kaista. Liittymien välinen osuus varustetaan kapealla keskikorokkeella eri suuntaan kulkevien liikennevirtojen erottamiseksi. Liikekeskuksen takaosaan Kuormaajantien puoleiseen päähän tulee toinen tonttiliittymä tavaraliikenteen huoltoa varten. Tämän liittymän kohdalle tehdään väistötila, jotta kääntyvät rekat eivät estä suoraan ajavaa liikennettä. Liikekeskuksen pääliittymän kohdalle tehdään uusi suojatie keskikorokkeella.

Katusuunnitelman muutoksen mukaiset toimenpiteet voidaan tehdä nykyisellä katualueella ja kadun korkeusasema säilyy nykyisellään. Ajokaistojen leveys on 3,5 metriä. Kevyen liikenteen väylä leveys vaihtelee myös 3,5 metristä 4 metriin. Kadun kuivatus voidaan järjestää nykyistä hulevesiviemäröintiä hyödyntäen. Nykyisiä valaisinpylväitä siirretään tulevan ajoradan alta ja valaisimia uusitaan parannettavalla osuudella. Järjestelyiden vuoksi kevyen liikenteen väylän ja nykyisen ajoradan välinen viherkaista joudutaan kaventamaan ja poistamaan nykyiset puuistutukset. Uuden liikekeskuksen kohdalla oleva nykyinen linja-autopysäkki poistetaan. Sen korvaa nykyinen pysäkki Laukaantien varrella.

Sorastajantien rakentaminen on tarkoitus tehdä vielä tämän syksyn aikana. Yhdyskuntatekniikan investointien budjetissa hankkeelle on varattu 300 000 euron määräraha.

Suunnitelmat olivatjulkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 18.5. – 1.6.2010.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen, puh. (014) 2665 144

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Rakenteellinen poikkileikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta