Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kauppakadulla pyöräileviä ja käveleviä ihmisiä. Kuva MySome
Pääsisältö

Keskustan ajankohtaiset kaavahankkeet

Jyväskylän kaupungin Keskustavisiossa asetettiin tavoitteeksi keskusta-alueen nykyisen 17 000 asukkaan lukumäärän merkittävä kasvattaminen.  Viime vuosina keskustassa on ollut käynnissä poikkeuksellisen paljon kaavahankkeita. Suurin osa hankkeista mahdollistaa asumispainotteista täydennysrakentamista, millä osaltaan tuetaan keskustan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. 

Lue lisää käynnissä olevista kaavahankkeista.

Tutustu keskustavisioon.

Kulttuuri

Jyväskylän sydän - Taiteen ja kulttuurin keskus kaupungin ytimeen

Kuva
Näkemys kulttuurikeskuksesta Jyväskylän sydän -hankkeessa, kuva Leo Nuutinen. Kuva Leo Nuutinen

Taide- ja kulttuurilaitosten integroidun toimintamallin kehittäminen jatkuu ja siihen liittyviä tilakäytön periaatteita on täsmennetty. Jyväskylän sydän -projekti tuotti alkusyksyllä 2020 ehdotuksen, jossa esitettiin, kuinka seitsemän eri kulttuuriyksikköä voisi toimia Jyväskylän keskustassa nykyistä näyttävämmin, vaikuttavammin ja tehokkaammin yhteisen toimintamallin avulla. Jatkotyön päätökset tehtiin sen jälkeen syksyllä.  

Projektin etenemisestä vastasi kaupungin elinkeinoyksikkö, mutta työtä tehtiin monialaisesti. Projektin tuloksia tuottivat erityisesti kaupunginteatterin, kaupunginorkesterin, museoiden, kirjaston ja muiden kulttuuriyksiköiden päälliköt. Koska tulevaa uutta tilankäyttöä oli tarkoitus osoittaa osittain myös ydinkeskustan vilkkaimpiin kortteleihin, oli projektissa mukana myös muutamia yksityisiä kiinteistönomistajia. 

Lue lisää Jyväskylän sydämestä.

Kadut ja liikenne

Linkki-paikallisliikenteelle suunnitellaan uutta linjastoa

Kuva
Linkki-linja-auto kesällä liikenteessä. Kuva Katja Kauppila

Linjastosuunnittelu on käynnistynyt keväällä ja jatkuu koko vuoden. Uusi linjasto on tarkoitus ottaa käyttöön 2023–24. Suunnittelutyössä hyödynnetään seudun maankäytön tietoaineistoja sekä erilaisten selvitysten kautta saatua tietoa asukkaiden liikkumistarpeista. Uusi linjasto muodostetaan nykyiseen tapaan ns. runkolinjojen ympärille. Sen jälkeen mietitään seutuliikenteen pääreitit ja täydentävät linjat. Suunnittelun pohjana on nykyinen linjasto, jonka parhaita puolia halutaan säilyttää ja kehittää.

Katso Linkin nykyiset runkolinjat kartalla. Suurenna karttakuvaa klikkaamalla. 

Kuva
kartta Linkin runkolinjoista. Kuva Katja Kauppila

Puistokatu on valmis 

Puistokadun saneerauksen toteutussuunnitelmaksi tutkittiin kahta eri vaihtoehtoa. Tutustu vaihtoehtojen luonnoksiin videolla. Klikkaa tekstitykset näkyviin videon oikeasta ala-laidasta.

Kadun lehmuksille on tehty kuntotutkimus 10 vuotta sitten. Tutkimuksessa todettiin niiden lahoavan puun sisältä päin ja kunnon heikentyvän jatkuvasti. Lehmusten kuntotutkimusta tarkennettiin saneerauksen toteutussuunnitelmaa laadittaessa ja todettiin, että osa puista joudutaan korvaamaan uusilla. Uusia lehmuksia istutettiin poistettuja enemmän.

Lisätiedot hankkeen sivuilla.

Yleiset alueet

Kirkkopuiston yleissuunnitelma

Jyväskylän ruutukaavakeskustan tärkein puisto, Kirkkopuisto, kunnostetaan tulevina vuosina Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun puoleisilta laidoiltaan. Lisäksi on lähivuosina tarkoitus uusia myös vanha, huonokuntoinen lehmusrivi Gummeruksenkadun varrelta. Muilta osin Kirkkopuistoa on kunnostettu 2000-luvulla.

Kirkkopuiston nyt kunnostettava osa on ollut tarkoituksena toteuttaa jo pitkään, mutta kunnostksessa on odotettu P-paraatin  rakentumista, jotta työt voidaan toteuttaa yhtäaikaisesti. Pysäköintitalon rakentamisen myötä tullaan puiston rakentamaan pysäköintitalon kannelle täysin uudestaan. Alueella on jo voimassa oleva kaava jonka mukaan suunnitelmia toteutetaan. 

Tutustu Kirkkopuiston yleissuunnitelmaan.

Torin rakentaminen alkaa, kun muut hankkeet valmistuvat

Asema-aukion torin rakentamisen aloittaminen tarkentuu Vapaudenkadun muiden rakentamishankkeiden kuten Valtiontalon korttelin huoltoväylän  ja P-Paraatin rakentamisen aikataulujen mukaan. Uuden torin on arvioitu tulevan käyttöön vuonna 2023. Tällä hetkellä on käynnissä torin rakennussuunnittelu, joka valmistuu syksyyn mennessä. Asema-aukion uudelle torialueelle on suunnitelmissa sijoiteltu myyntipaikkoja määrällisesti lähes saman verran kuin nykyisellä Kauppatorilla. Torin tulevia tapahtumia mahdollistetaan tapahtuma-aikaisella laajennustilalla Asemakadun katualueelle.

Lue lisää torin suunnitelmista.