Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ihmisiä kävelemässä kävelykadulla. Kuva Mikko Auerniitty
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi Vilkas ydinkeskusta -ohjelman keskustan kehittämistyön perustaksi 16. toukokuuta 2022. Lue ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta täältä.

Ohjelma painottaa uutta luovaa yhteistyötä kaupungin, asukkaiden, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan kesken. 

Punaisena lankana on edistää ydinkeskustan toiminnallisuutta. Lue ohjelma perusteluineen täältä. 

Ohjelma sisältää noin 50 toimenpide-ehdotusta tai kehittämisnäkökulmaa. Katso ohjelman kytkeytyminen tavoitteisiin ja megatrendeihin täältä. 

Ohjelman kolme tärkeintä nostoa ovat:

1.    Kauppakatuyhteisö. Suomen vilkkaimpiin kuuluva kävelykatu Kauppakatu peruskorjataan 2020-luvun jälkipuolella. Uudistuksen tavoitteenasettelu ja yleissuunnittelu alkaa jo tänä vuonna. Kaupungin tavoitteena on, että Kauppakadun peruskorjauksen tavoitekeskustelussa löytyy uusia keinoja edistää kadunvarren liikekorttelien uudistamista.

2.    Kulttuurin tilakeskittymä ydinkeskustaan. Jyväskylän pääkirjaston rakennus täytyy peruskorjata lähivuosina. Sijoitetaanko rakennukseen aikanaan edelleen kirjasto ja sen lisäksi esimerkiksi taidemuseo ja Suomen käsityön museo? Vai muutetaanko pääkirjastorakennus kokonaan toiseen käyttöön? Silloin voitaisiin rakentaa 2020-luvun lopulla kulttuurikeskus Lyseon suojelurakennuksen yhteyteen. Lyseon suojelurakennus peruskorjataan kansalaisopiston käyttöön.

3.    Toiminnalliset projektit. Lisätään vuorovaikutusta ja moniäänisyyttä kutsumalla asukkaat, yrittäjät, järjestöt, tapahtumanjärjestäjät, taiteilijat ja muut asiantuntijaryhmät mukaan ydinkeskustan julkisten paikkojen suunnitteluun ja tilaisuuksien tuottamiseen. Järjestetään yhteisiä siivoustalkoita ja kaupunkitapahtumia. Luodaan uusia keinoja poistaa yksinäisyyttä ja turvattomuudentunnetta. Ydinkeskusta on otollinen uudistusten paikka. Lisätään kaupunkien välistä käytännön yhteistyötä. 

Vilkas ydinkeskusta -ohjelman toteuttamista koordinoi kaupungin moniammatillinen Like-työryhmä. Siihen kuuluu elinkeinoyksikön, kaavoituksen ja kaupunkirakennepalveluiden toimihenkilöitä. 

Lisätiedot:

Janne Viitamies 050 477 1511 tai janne.viitamies@jyvaskyla.fi 

Asiasanat:  
Jyväskylän keskustan kehittäminen
Kaupunginosa: