Hyppää pääsisältöön
Kuva
Äiti, ystävä ja tytär viihtyvät Kävelykadulla kesällä. Kuvaaja: Hanna-Kaisa Hämäläinen
Kuva
Jyväskylän kaupunkikeskustan kaavakohteet 2020-2022 kartalla.

Kaavoitusohjelmassa esitellään tulevien vuosien kaavoituksen työohjelma. Se perustuu kaupunkirakenteen toimialan strategioihin ja linjauksiin sekä maankäytön Kymppi-R toteutusohjelmaan sekä Asumisvisioon. Ohjelman tarkoituksena on mahdollistaa johdonmukainen ja ennakoitava maankäyttö- ja kaavoituspolitiikka sekä antaa tarvittavaa tietoa kaupungin tavoitteista. Vuosittain tehtävän kaavoitusohjelman tarkastelujakso on kolme vuotta, joista painopiste on ensimmäisellä vuodella. Tulevien kolmen vuoden kaavoitusohjelmassa on asemakaavoituksen kohteina monipuolisesti asumisen eri muotoja, liike- ja toimistorakentamista sekä niiden yhdistelmiä eli hybridejä. Kaupunki kasvaa täydennysrakentamispainotteisesti ja sitä pyritään ohjaamaan kaupungin keskusta-alueen lisäksi aluekeskuksiin. 


KESKUSTA-ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVA
SARITA NORDSTRAND
TAVOITEAIKATAULU: 2020-

Rantaväylän sekä asemanseudun alueella tarkastellaan ydinkeskustan ja Lutakon yhdistävän kaupunkirakenteen kehittämistä sekä niiden väliin jäävien alueiden liikenteellisiä ratkaisuja. Seuraavaksi työssä keskitytään erityisesti yhdistävän kaupunkirakenteen vaihtoehtojen selvittämiseen sekä vaihtoehtojen toteutettavuuden ja vaikutusten arviointiin.

1. KORTTELI 9:N KEHITTÄMINEN
NANA PENTTI
TAVOITEAIKATAULU: -2022

Tavoitteena on kehittää keskustan merkittävää kaupallista korttelia toiminnallisesti monipuolisena keskustatoimintojen alueena. Korttelin kehittäminen etenee erillisinä asemakaavan muutoksina hankkeiden tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

2. LYSEON KORTTELI
MAURI HÄHKIÖNIEMI
TAVOITEAIKATAULU: 2020—2021

Lyseon korttelin maankäytöllinen suunnittelu on yksi Jyväskylän keskustan kehittämisen kärkihankkeista. Tavoitteena on mahdollistaa toiminnallinen hybridikortteli, johon voi sijoittua niin asumista, liikerakentamista kuin julkisia palveluja.

3. JYVÄSKESKUS
NANA PENTTI
TAVOITEAIKATAULU: 2020—2021

Jyväskeskuksessa tutkitaan tontin käytön tehostamista. Tavoitteena on mahdollistaa monipuolista palvelu- ja asuinrakentamista ja muuttaa esimerkiksi Kauppakadun varren toimistokerroksia asumiselle.

4. KAUPPAKULMA
MAURI HÄHKIÖNIEMI
TAVOITEAIKATAULU: 2020—2021

Kauppakulman tontille on suunnitteilla täydennysrakentamista. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa arkkitehtuuriltaan laadukas kokonaisuus ja toiminnoiltaan monipuolinen hybridirakenne, jossa liikerakentamisen yhteyteen toteutetaan asumista.

5. HANNIKAISENKATU 27—29
MAURI HÄHKIÖNIEMI
TAVOITEAIKATAULU: -2020

Asemakaavamuutoksella on tavoitteena tutkia arkkitehtuuriltaan laadukasta keskusta-asumisen täydennysrakentamista. Lähtökohdaksi on käyty arkkitehtuurikilpailu ja suunnittelua jatketaan voittaneen ehdotuksen pohjalta.

6. KALEVANKATU 8–10
MAURI HÄHKIÖNIEMI
TAVOITEAIKATAULU: -2020

Kaavamuutoksessa tutkitaan ympäristöään korkeamman rakentamisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia muun muassa kaupunkikuvaan ja kaupunkinäkymiin. Alue oli osa keskustan korkean rakentamisen visiosuunnitelmatyötä.

7. ILMARISENKATU 16—18
MAURI HÄHKIÖNIEMI
TAVOITEAIKATAULU: -2020

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle asumispainotteista täydennysrakentamista.

8. TELLERVONKATU 5
VIRVA HANNULA
TAVOITEAIKATAULU: 2020

Asemakaavan muutoksessa tutkitaan keskusta-asumisen täydennysrakentamismahdollisuuksia korttelin keskiosan pysäköintialueelle.

9. KYLLIKINKADUN KORTTELI
REIJO TEIVAISTENAHO
TAVOITEAIKATAULU: 2021-2022

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle uusia käyttötarkoituksia, kuten asumista.

10. HEIKINKATU 4
VIRVA HANNULA
TAVOITEAIKATAULU: 2020

Asemakaavamuutoksella on tavoitteena tutkia täydennysrakentamis-mahdollisuuksia ja maanalaista pysäköintiä. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota alueen rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen.

11. PUUTARHAKATU 16
VIRVA HANNULA
TAVOITEAIKATAULU: 2020

Vapaakirkon tontilla tutkitaan nykyisen rakennuksen korvaamista arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön sopeutuvalla asuinkerrostalolla.

12. KESKUSTAN PÄIVÄKOTI
LEILA STRÖMBERG
TAVOITEAIKATAULU: 2020

Tavoitteena on selvittää päiväkodin sijoittumista entisen Cygnaeuksen koulun tontille.

13. PITKÄKATU 25
MARI RAEKALLIO
TAVOITEAIKATAULU: 2020-2021

Asemakaavan muutostyössä tutkitaan alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia. Tavoitteena on

osoittaa tontille arkkitehtuuriltaan korkeatasoista asuinrakentamista, joka huomioi lähiympäristön kulttuurihistorialliset arvot.

14. SEMINAARINMÄEN YLIOPISTOALUE
NANA PENTTI
TAVOITEAIKATAULU: -2022

Seminaarinmäen yliopistokampus on valtakunnallisesti merkittävä kokonaisuus, jonka suojelukaava etenee

osissa. Alueen kaavoituksessa kootaan yhteen ratkaisut rakennetun ympäristön ja viheralueiden suojelusta, pysäköinnistä ja liikenteestä sekä tutkitaan mahdollinen täydennysrakentaminen.

15. HANNIKAISENKATU 11
MARI RAEKALLIO
TAVOITEAIKATAULU: 2021

Kaavamuutoksella selkeytetään liikenne- ja pysäköintiratkaisut sekä ajanmukaistetaan kaavamääräykset.

16. SATAMA
HENRIIKKA LONKA
TAVOITEAIKATAULU: 2020-2021

Tavoitteena on tutkia sataman maankäytön erilaisia kehittämisvaihtoehtoja sekä päivittää kaavaa vastaamaan alueen nykyisiä toimintoja.