Jyväskylän sydän - Taiteen ja kulttuurin keskus kaupungin ytimeen

Haluatko lisätietoa kulttuuri-investointien ja kaupunkikeskustan yhteiskehittämisestä? Terveiset projektipäällikölle janne.viitamies[at]jyvaskyla.fi tai 050 477 1511

Taiteilijan näkemys kulttuuritilasta Jyväskylään

Kaupungin elinkeinoyksikön Jyväskylän sydän -projektissa tutkitaan, kuinka kaupungin taide- ja kulttuuriyksiköiden, kuten pääkirjaston ja taidemuseon, toimintaa ja sijaintia pitää uudistaa, jotta yksiköt saisivat lisää kävijöitä ja jotta yksiköt edistäisivät kaupunkikeskustan elävyyttä. 
Projekti tuottaa alkusyksyyn 2020 mennessä ehdotuksen, jossa esitetään, kuinka seitsemän eri kulttuuriyksikköä voisi toimia nykyistä näyttävämmin, vaikuttavammin ja tehokkaammin yhteisen toimintamallin avulla.
Samalla valmistuu kulttuuriyksiköiden yhteinen tilankäytön tarkennettu suunnitelma. 


Projektin etenemisestä vastaa kaupungin elinkeinoyksikkö, mutta työtä tehdään monialaisesti. Projektin tuloksia tuottavat erityisesti kaupunginteatterin, kaupunginorkesterin, museoiden, kirjaston ja muiden kulttuuriyksiköiden päälliköt. Lisäksi työhön osallistuvat eräät yksityiset kiinteistönomistajat, koska tulevaa uutta tilankäyttöä on tarkoitus osoittaa osittain myös ydinkeskustan vilkkaimpiin kortteleihin.
Pandemian pahentama kuntatalouden kriisi ei toistaiseksi häiritse Jyväskylän sydämen työtä kovin paljon, koska projektin suunnitteluhorisontti on vasta vuosien päässä. 

Aiemmista vaiheista

Jyväskylän sydän -projekti käynnistyi elokuussa 2018. Projektin aloitus perustui tietoon, jonka mukaan taide- ja kulttuurilaitosten käytössä olevat tilat täytyy lähivuosina joko peruskorjata tai rakentaa noin 150 miljoonan arvosta. Projektin tavoitteena on löytää vaihtoehtoinen ja kaupungin kannalta edullisempi tapa parantaa kulttuuriyksiköiden olosuhteita. 
Projektin muodostavat kaupungin elinkeinoyksikkö, pääkirjasto, kaupunginteatteri, Jyväskylän taidemuseo, Suomen käsityön museo, kaupunginorkesteri Jyväskylä Sinfonia, Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylän kuvataidekoulu ja kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalvelut.


Syksyn 2018 ja talven 2019 aikana Jyväskylän sydän -projekti eteni vaiheeseen, jossa kulttuuri- ja taidelaitosten kehittämiselle ja uudelleen järjestämiselle esitettiin vaihtoehtoisia malleja. Niitä laadittiin laajassa yhteistyössä kulttuurilaitosten ja -toimijoiden kanssa. 
Projekti julkaisi ensimmäisen väliraporttinsa helmikuussa 2019 ja toisen helmikuussa 2020. Lue väliraportti.


Käynnissä olevaa yhteisen toimintamallin ja tilankäytön suunnitteluvaihetta rahoittaa Keski-Suomen liitto. Seuraava raportti valmistuu lokakuussa 2020. 
Projektipäällikkönä työskentelee elinkeinoyksikön Janne Viitamies, ja kehitystiimiin kuuluvat hänen lisäkseen elinkeinoyksikön päälliköt Pirkko Flinkman ja Ora Nuutinen. 

Näkemys kulttuurikeskuksesta Jyväskylän sydän -hankkeessa, kuva Leo Nuutinen

 

Haluatko lisätietoa kulttuuri-investointien ja kaupunkikeskustan yhteiskehittämisestä? Terveiset projektipäällikölle janne.viitamies[at]jyvaskyla.fi tai 050 477 1511

Taiteilijan näkemys kulttuuritilasta Jyväskylään