Puistokadun suunnittelu

Anna palautetta

Kommentoi tai kysy suunnitelmasta palautepalvelussa.

Lisätiedot

Puistokatuun liittyvät kyselyt: Tapio Koikkalainen, p. 014 266 7594 , tapio.koikkalainen[at]jyvaskyla.fi

Puistotorin puistoon liittyvät kyselyt: Paula Tuomi, p. 014 266 5059, paula.tuomi[at]jyvaskyla.fi

Puistokatu saneeraus aloitetaan alustavan arvion mukaan ensi vuonna. 10 vuotta sitten kadun lehmuksille tehdyn kuntotutkimuksen perusteella puiden kunto on heikentymässä ja ovat ne nyt osittain uusimisen tarpeessa.

Kaupungin tahtotilana on säilyttää katuvihreää niissä määrin, kuin se on mahdollista ja istuttaa uusia taimia. Puiden kuntotutkimusta tarkennetaan vielä kesän ja syksyn aikana, joka jälkeen päätetään uusimistarpeesta tarkemmin.

Puistokadun saneeraussuunnitelmaksi on tutkittu kahta vaihtoehtoa. Voit tutustua vaihtoehtojen luonnoksiin videolla. Klikkaa videon tekstitys päälle sen oikeasta alareunasta.

Vaihtoehto 1: 

Pyöräväylät on toteutettu entiseen tapaan yksisuuntaisina kadun molemmin puolin. Tällöin katutilassa tilaa jää sekä puurivien että kadunvarrella olevien pysäköintipaikkojen säilyttämiseksi. Suojateiden turvallisuutta lisätään parantamalla valaistusta suojateiden kohdalla. Ajoratoihin ei ole esitetty merkittäviä muutoksia.

Kadun lehmusten kuntotutkimusta tarkennetaan, jonka jälkeen tehdään tarkempia päätöksiä uusittavista puista. Suunnitelmavaihtoehto 1 mahdollistaa kuitenkin puurivin säilyttämisen kadun molemmin puolin.

Vaihtoehto 2:

Pyöräväylät on toteutettu kaksisuuntaisena hautausmaan puolella katua. Tällöin katutila ei riitä sekä kadunvarsipysäköinnin että hautausmaan puolella sijaitsevan puurivistön säilyttämiseen. Jos tämä vaihtoehto päätetään toteuttaa, on valittava puiden tai pysäköintipaikkojen väliltä. Suojateiden turvallisuutta lisätään parantamalla valaistusta suojateiden kohdilla. Ajoratoihin ei ole esitetty merkittäviä muutoksia.

Anna palautetta!

Kaupungin näkemyksen mukaan luonnosvaihtoehto 1 olisi tällä hetkellä toteutuksen kannalta järkevämpi vaihtoehto, koska se mahdollistaa sekä puurivistön että kadunvarsipysäköinnin säilyttämisen. Haluamme kuitenkin kuulla myös asukkaiden palautetta. Kommentoi tai kysy suunnitelmasta palautepalvelussa. Kommentointiaikaa on toukokuun loppuun saakka. Muistathan jättää yhteystietosi, jos haluat että palautteeseesi vastataan.

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi emme voi järjestää yleisötilaisuutta ainakaan tällä hetkellä. Yleisötilaisuuden järjestämismahdollisuuksia ja tarvetta arvioidaan syksyllä uudelleen.

Puistotorin puiston yleissuunnitelma

Yhtäaikaisesti Puistokadun suunnittelun kanssa työstetään Puistotorin puiston yleissuunnitelmaa, jonka tavoitteena on mm. tutkia hulevesien kestävää hallintaan Puutarhakadun Green Street -menetelämn tavoin. Yleissuunnittelu ei ole kuitenkaan edennyt alustavan aikatauluarvon mukaan ja siihen tullaan palaamaan myöhemmin. Halutessasi voit tutustua Puutarhakadun Green Street -menetelmään verkossa.

Puistokadun suunnitelmaluonnosten materiaalit

Luonnosvaihtoehtojen asemapiirrustukset (pdf)

Suurenna havainnekuvia klikkaamalla niitä.

Puistokatu, puurivit kadun molemmin puolin, pyöräväylät yksisuuntaisina kadun molemmin puolin.
Puistokatu. Pyöräily hautausmaan puolella katua. Puuriviä ei ole hautausmaan puolella.

 

 

Anna palautetta

Kommentoi tai kysy suunnitelmasta palautepalvelussa.

Lisätiedot

Puistokatuun liittyvät kyselyt: Tapio Koikkalainen, p. 014 266 7594 , tapio.koikkalainen[at]jyvaskyla.fi

Puistotorin puistoon liittyvät kyselyt: Paula Tuomi, p. 014 266 5059, paula.tuomi[at]jyvaskyla.fi