Hyppää pääsisältöön
Kuva
Liikennettä Puistokadulla

Puistokadun saneeraus on aloitettu keväällä 2021 ja se valmistuu lokakuun 2022 loppuun mennessä. Saneeraus koskee väliä Arenaukio–Rajakatu.

Puustoa ja valaistus uusitaan

Kadun lehmukset ovat kuntotutkimuksen perusteella osittain uusimisen tarpeessa. Puiden kuntotutkimusta tarkennetaan vielä syksyn aikana. Poistettujen puiden tilalle istutetaan uudet lehmusten taimet, ja samalla parannetaan kaikkien puiden kasvuolosuhteita. Nykyiset puurivien istutuskaistat säilyvät kadun molemmin puolin.

Valaistus uusitaan kokonaan ledivalaistukseksi. Ajoradan valaistus toteutetaan vaijerivalaistuksena, ja reuna-alueiden valaisimet kiinnitetään katuvalopylväisiin.

Pihakatu välille Arenaukio–Yliopistonkatu

Merkittävin muutos Puistokadun saneerauksessa on pihakadun rakentaminen Arenaukiolta Yliopistonkadulle. Pihakatuosuuden nopeusrajoitus tulee olemaan 20 km/h. Saattoliikenne ja huoltoajo on jatkossakin sallittua. Kadunvarteen tulee kaksi pysäköintipaikkaa autoille ja 19 moottoripyörille.

Pyöräily ja moottoriliikenne ohjataan pihakadun keskiosaan, ja pyörätelineitä lisätään ja uusitaan.

Myös valaistus, istutukset ja kalusteet uusitaan.

Yliopistonkatu–Rajakatu

Puistokadun kummankin päädyn liittymät muotoillaan uudelleen, jotta linja-autopysäkeille ja jalankulku- ja pyöräväylille jää riittävästi tilaa. Pyöräily pysyy jatkossakin yksisuuntaisena, ja sen ohjausta selkiytetään. Moottoriliikenteen ajokaistoihin tulee vain pieniä muutoksia ja pysäköinti säilyy pääpiirteissään ennallaan.

Kunnallistekniikka

Hankkeen yhteydessä ALVA Oy uusii  muun muassa kaukolämpö- ja vesijohtoverkostoa. Osa saneerauksista sijoittuu sivukatujen puolelle, joskin verkoston liitoskohdat ulottuvat Puistokadun puolelle.

Samalla hulevesille  rakennetaan  uusia putkiliitoksia, joihin saadaan johdettua muun muassa kadun varren kerrostalokiinteistöjen katoilta rännien kautta jalkakäytäville purkautuvat hulevedet.

Kadun reuna-alueen pintarakenteisiin sijoitetaan uusia kaapeliyhteyksiä sekä liikennevalojen ja katuvalaistuksen kaapelointeja.

 

Tutustu tarkemmin Puistokadun katusuunnitelmaan

 

 

Puistotorin puiston saneeraussuunnitelma

Yhtäaikaisesti Puistokadun suunnittelun kanssa työstetään Puistotorin puiston saneerausta. Suunnittelu käynnistyi vuonna 2019 yleissuunnitelmalla, jossa tutkittiin mm. hulevesien kestävää hallintaa Puutarhakadun Green Street -menetelmän tavoin. Puistotorin puistoon on suunnitteilla paikallinen hulevesivirtaamien huippuja tasaava hulevesiallasjärjestely, jonka ensisijainen tavoite on viivyttää osaltaan hulevesivirtaaman kuormitusta keskustan alaosan hulevesiviemäreissä muun muassa Kalevankadulla ja edelleen Hannikaisenkadulla.

Yleissuunnitelman pohjalta on jatkettu puiston tarkempaa rakennussuunnittelua. Voit tutustua suunnitelmaluonnokseen alla olevalta videolta. 

 

 

 

 

Lisätiedot

Puistokatuun liittyvät kyselyt: Tapio Koikkalainen, p. 014 266 7594 , tapio.koikkalainen[at]jyvaskyla.fi

Puistotorin puistoon liittyvät kyselyt: Leena Rapo, p. 050 364 5418, leena.rapo[at]jyvaskyla.fi