Hyppää pääsisältöön
Kuva
Havainnekuva kirkkopuiston P-paraati -pysäköintitalosta 2020. Kuva Linja-Arkkitehdit

Tutustu suunnitelmiin

 

Kuva
havainnekuva P-Paraati pysäköinthallin sisäänajo Gummeruksenkadulta. Kuva Arkkitehtitoimisto Risto Oikarinen Oy

Havainnekuva P-Paraatin sisäänajoluiskasta Gummeruksenkadulta.

 

Jyväskylän ruutukaavakeskustan tärkein puisto, Kirkkopuisto, kunnostetaan tulevina vuosina Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun puoleisilta laidoiltaan. Jyväskylän kaupungilla on parhaillaan käynnissä lupamenettelyt Vapaudenkadun ja Paraatiaukion alle rakennettavalle pysäköintihallille, johon tulee tilat yli 200 autolle. 

Kirkkopuistoa on kunnostettu 2000-luvun aikana. Nyt tehty yleissuunnitelma keskittyy Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun laidoille sekä uusimisen tarpeessa olevaan lehmusrivistöön Gummeruksenkadun varrella. Vapaudenkadun puoleisen puiston osan kunnostus kytkeytyy puiston alle rakennettavaan pysäköintihalliin, P-Paraatiin. Puisto rakennetaan pysäköintihallin kannelle täysin uudestaan ja alueelle rakennetaan mm. lasten leikkipaikka.

Lue lisää puiston yleissuunnitelmasta viheraluesuunnittelun sivuilta: https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/viheraluesuunnittelu/viheralueiden-yleissuunnittelu/kirkkopuiston-yleissuunnitelma

Pysäköintihalli P-Paraati

Tieto P-paraatin rakentamisesta ja rakentamisen vaikutuksista liikenteeseen ja pysäköintiin on koottu ydinkeskustan rakennushankkeet sivulle.

Taustatietoa P-paraati hankkeesta

Jyväskylän ydinkeskustaan suunniteltu P-Paraati tulee sijoittumaan Gummeruksenkadun ja Kilpisenkadun väliselle alueelle Vapaudenkadun varrelle, Kirkkopuistoon kuuluvan Paraatiaukion alle. Pysäköintipaikkoja yksikerroksiseen halliin on tulossa 216 kappaletta. P-Paraatin tilat rakennetaan ydinkeskustan muita pysäköintilaitoksia väljemmiksi.

Sisään- ja ulosajot P-Paraatiin tapahtuvat Gummeruksenkadulta, kaupungintalon alapuolelta. Parkkihallin porrashuoneita tulee kolme kappaletta ja ne sijoitetaan kaupungintalon tontille ja Kirkkopuiston reunoille.

P-Paraati -pysäköintihallin rakennusprojektin suunnittelu- ja lupatilanne 9/2020

 • P-Paraatin asemakaava on voimassa ja ajantasainen.
 • Rakennusluvan edellyttämä poikkeuslupa P-Paraatin sisään-/ulosajo Gummeruksenkadulla ja porrashuone hallintokorttelissa tuli voimaan 11/2019.
 • Rakennusluvan edellyttämä poikkeuslupa huoltoväyläluiskan rakentamiseksi Hallintokortteliin ja Kilpisenkadulle tuli voimaan 9/2020.
 • Katusuunnitelmien laatiminen on luonnosvaiheessa.
   
 • Kaupungin  P-Paraatin vuokrauspäätös Jyväs-Parkille (sisältää sisään- ja ulosajon Gummeruksenkadulta ja porrashuoneet), uusi päätös 4/2020 (kaupunkirakenne ltk 6/2020). Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.
 • Kaupungin vuokrauspäätös Reimarin huoltoväylästä Jyväs-Parkille on voimassa.
   
 • Pysäköintilaitoksen rakennuslupa (sisään- ja ulosajoineen sekä porrashuoneineen) on myönnetty, ei vielä voimassa.
 • Maanalainen huoltohallin ja kulkuyhteyden (parkkihallin luiskalta Reimarin huoltopihalle ja Reimarin autohalliin) rakennuslupa on myönnetty, ei vielä voimassa.
 • Huoltoajoluiskan rakentamisen rakennuslupa on laadittavana.

Rakentaminen aloitetaan näiden prosessien päätyttyä. Alustavasti rakentamisen arvioidaan kestävän noin puolitoista vuotta.

Rakentamisen vaikutukset liikenteeseen:

- Vapaudenkatu tulee katkeamaan Kirkkopuiston kohdalla, joukkoliikenne siirtyy väistöreitille Hannikaisenkadulle ja paikallisliikennekeskus Asemakadulle Asematorin reunalle
- Kilpisenkadun ja Vapaudenkadun risteys katkeaa maanalaisen kulkuyhteyden rakentamisen ajaksi
- Gummeruksenkatu tulee katkeamaan pysäköintihallin sisään- ja ulosajon rakentamisen ajaksi, jatkossa katu muuttuu alaosastaan kaksisuuntaiseksi ja katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä (pois lukien huolto- ja hälytysajo) kaupungintalon kohdalta
- Kulkuyhteydet taloyhtiöiden pihoille turvataan rakentamisen eri vaiheissa

Teatteri ja kaupungintalo
- Jalankulkuyhteys pääsisäänkäynneille säilyy
- Ajoneuvoliittymät Vapaudenkadulta ja Gummeruksenkadulta kaupungintalon pysäköintipaikalle katkeavat rakentamisen ajaksi, kulku järjestetään alakautta Hannikaisenkadulta Tietotalon ja teatterin vierestä

Kirkkopuisto
- Rakentaminen ei vaikuta Kaupunginkirkon tai Kirkkopuiston kioskin käyttöön
- Oleskelukäyttö Kirkkopuiston Kauppakadun puoleisella alueella säilyy ennallaan

Lisätietoja

- Kirkkopuiston kunnostuksen yleissuunnitelma: yleiskaavapäällikkö Mervi Vallinkoski, puh. 050 584 8822, mervi.vallinkoski[at]jyvaskyla.fi

- P-Paraati: projektipäällikkö Ora Nuutinen, puh. 040 195 5534, ora.nuutinen[at]jyvaskyla.fi

- Jyväs-Parkki Oy: toimitusjohtaja Hannu Leskinen, puh. 020 743 6847, hannu.leskinen[at]jyvas-parkki.fi

Materiaalipaketti:

Lisämateriaaleja voit ladata tästä linkistä (kopioi linkki): http://www2.jkl.fi/kaavakartat/Aineisto_ladattavaksi_Mervi.zip
Sieltä löydät mm. P-Paraatin ilmakuvan ja havainnekuvan Gummeruksenkadun sisäänajoluiskasta (kuva myös sivun yläosassa), pohjakaavion, asemapiirustuksen ja havainnekuvia kirkkopuistosta.

 

Asiasanat: