Liikenne, kadut ja puistot

Yliopistonkadun saneeraus on käynnistynyt

Yliopistonkadun ilme uudistuu. Kadun liikennetila jäsennellään uudestaan ajokaistojen sekä kevyen liikenteen osalta. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta merkittävin muutos on turvallisempi jalankulku ja yksisuuntaisten pyöräväylin rakentaminen molemmille puolille Yliopistonkatua. Kohteen rakentaminen on varauduttu toteuttamaan kolmessa vaiheessa: Väli Vaasankatu–Cygnaeuksenkatu kesällä 2019, väli Cygnaeuksenkatu–Gummeruksenkatu kesäkaudella 2020 ja väli Gummeruksenkatu–Kilpisenkatu kesäkaudella 2021.

Kesän 2019 saneerauksen yhteydessä Vaasankatu muutetiin kaksisuuntaiseksi Kauppakadun ja Yliopistonkadun välillä. Saneerauksen vuoksi poistetun puuston tilalle rakennetaan koko kadun pituudelta uudet viherkaistat, joille istutetaan uudet puut kunkin rakennusvaiheen lopussa.
Seuraa saneerauksen etenemistä

Kauppakadun yläosa, pihakatu 

Kauppakatu muuttui kävelypainotteiseksi pihakaduksi Kilpisenkadun ja Vaasankadun väliseltä osuudelta huhtikuussa 2015. Se muodostaa luontaisen jatkumon Kävelykadulle ja antaa tilaa spontaaneille  tapahtumille. Pihakadun toteutuksessa Kauppakadun viihtyisyyttä on lisätty yhdessä kaupunkilaisten ja kivijalkayrittäjien kanssa vaiheittain tilarajauksilla, kevyillä rakenteilla, Jukka Silokunnaksen katutaiteella sekä visuaalisilla ja toiminnallisilla ideoilla.

Kaupunkirakennelautakunnan päätös: Kauppakadun muuttaminen pihakaduksi välillä Kilpisenkatu–Vaasankatu sekä Kilpisenkadulla välillä Kauppakatu–Keskustie, Liite 1 (24.2.2015)

Kävelykadun pihakadun käyttösuunnitelma välillä Kilpisenkatu–Vaasankatu

Torin sijainti muuttuu

Jyväskylän tori uusiutuu ja siirtyy nykyiseltä toriaukiolta Asema-aukiolle. Torin yleissuunnitelma on valmistunut ja rakennussuunnitelman arvioidaan valmistuvan vuoden 2019 aikana. Uuden torin rakentamisen on arvioitu alustavasti ajoittuvan aikaisintaan vuosille 2020–2021.
Tutustu uuden torin yleissuunnitelmaan.

Kirkkopuisto uudistuu

Kirkkopuiston osa-alueen yleissuunnitelma on valmistumassa. Paraatiaukion alle on suunnitteilla pysäköintihalli, jolta osin puisto kunnostetaan samassa yhteydessä. Lisäksi Kilpisenkadun reuna-alueelle on tulossa uusi leikkipuisto. Tavoitteena on myös selkeyttää kävely- ja pyöräilyreittejä. Muu Kirkkopuiston alue pysyy pitkälti nykyisellään. Kirkkopuiston kunnostuksen on arvioitu sijoittuvan vuosille 2021–2022. Kustannusarvio rakentamiselle on noin 1,4 miljoonaa euroa. Lue lisää.

Puistotori apuna hulevesien hallinnassa

Puistokadun ja Puistotorin saneerauksen suunnittelu on käynnistymässä. Tavoitteena on hyödyntää Puutarhakadulle rakenteilla olevaa Green Street menetelmää myös Puistotorilla. Menetelmän tarkoituksena on edistää hulevesien hallintaa vihreän infrastruktuurin keinoin. Samassa yhteydessä uudistetaan Puistokatu rakenteineen sekä pyöräily- ja kävelyväylineen. Saneerauksen on arvioitu toteutettavan vuosina 2021–2022.

Lounaispuisto kunnostetaan

Lounaispuiston yleissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma on laadittu rinnan alueen puutarhahistoriallisen selvityksen sekä asemakaavan kanssa, ja siinä nostetaan esiin erityisesti puiston 1900-luvun alun ilmettä. Lounaispuiston kunnostus tullaan toteuttamaan kolmessa vaiheessa. Kunnostuksen ensimmäinen vaihe toteutuu vuonna 2020, jonka yhteydessä kunnostetaan leikkipuistoalue sekä parannetaan tapahtuma-alueen olosuhteita. Alustavan aikatauluarvion mukaan kunnostuksen ensimmäinen vaihe aloitetaan vuonna 2021 ja viimeinen 2028.

Elvy Kehä Vihreällä

Jyväskylän keskustaa kiertävä viheralueiden kokonaisuus Kehä Vihreä kutsuu kulkijaa luokseen virkistäytymään. Kehä Vihreän varrelle pääsee helposti ydinkeskustasta suuntaamalla esimerkiksi Harjulle, Seminaarinmäelle, Rantaraitille tai Tourujoen luontopolulle. Kehä Vihreä on saanut varrelleen proto-opasteet, joista saadun palautteen perusteella luodaan varsinaiset opasteet. Lisäksi tekeillä on Kehä Vihreän oma kartta sekä luvassa uusia tapahtumia.
Tutustu Kehä Vihreään

Näe kaupunki uusi silmin Discover Jyväskylä-sovelluksella

Discover Jyväskylä -sovelluksella pääset tutustumaan keskusta-alueen historiaan. AR-teknologiaa eli lisättyä todellisuutta hyödyntävällä sovelluksella voi löytää tutuista paikoista uutta tietoa ja kuvamateriaalia. Sovelluksessa seikkailevat muun muassa tunnetut historialliset Jyväskylä-taustaiset hahmot.  Sovellus on toteutettu Jyväskylän kaupunkikeskustan kehittämishankkeessa. Tavoitteena on elävöittää keskusta-aluetta modernin teknologian keinoin, ja nostaa esiin keskustakulttuurin omaleimainen ja vivahteikas menneisyys.
Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi GooglePlaysta ja AppStoresta.