Suoraan sisältöön

Liikenne, kadut ja puistot

Keskustassa viihdytään ja ostos- ja palvelukokemukset vahvistuvat, kun kaupunkiympäristö on kunnossa. Kaupunkitilat kuten kadut, puistot ja aukiot ovat erilaisten järjestettyjen tapahtumien lisäksi satunnaisen kohtaamisen paikkoja ja niiden kunnolla ja kunnossapidolla on merkitystä. Rakennetun ympäristön laatuun ja sen kehittämiseen varautuminen ennakkoluulottomasti ja hulluinkin ideoin on tärkeä osa keskustakehittämistä.

Elävässä keskustassa saavutettavuus on avainasemassa. Keskustaan tulee olla sujuvat yhteydet kaikilla kulkuvälineillä. Eri kulkuneuvoja käyttävien erilaiset toiveet ja tarpeet pitää pystyä huomioimaan keskustan saavutettavuudessa. Julkisen liikenteen palveluiden kehittäminen, pysäköintilaitosten toiminnan edistäminen ja kasvavan pyöräilyn huomioiminen ovat keskeisiä tekijöitä.

Kävelykeskusta

Kävelykatu

Kävelykatu on kaupungin kävelykeskustan sydän, jonne tullaan kohtaamaan ystäviä ja shoppailemaan. Se on viihtyisä ja viihdyttävä. Kävelykadulla järjestetään vuosittain vakiintuneita katutapahtumia kuten vappumarkkinat, kesäkatu, rallikatu ja joulukatu. Päivittäin kävelykeskustassa liikkuu yhteensä noin 80 000 kaupunkilaista ja vierailijaa. Kävelykatu on valtakunnallisestikin hyvin tunnettu ja rakennettu 90-luvun alussa. Sen teknisten järjestelmien uusimista ja investointitarpeita on pohdittava lähivuosina.

Toiminallisessa kehittämisessä on aktiivisesti mukana Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry. Kävelykadun varaustoiminta siirtyi Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry:ltä Jyväskylän kaupungille vuoden 2018 alusta. Kävelykadun promootio- ja banderollipaikkojen varaukset tehdään Palvelupiste Hannikaiseen, yhteydenotot sähköpostilla palvelupistehannikainen@jkl.fi tai puhelimitse p. 014 266 5025. Kävelykadun tapahtumanjärjestäjällä on jatkossa mahdollisuus myös koko kadun myyntitapahtuman järjestämiseen.

Kävelykadun tapahtumapaikkakortti
Sujuvan toiminnan takaamiseksi yhtenäisillä, koko kävelykeskustaa koskevilla toimintaperiaatteilla ohjataan muun muassa tapahtumien järjestämistä sekä yhtenäistä katuilmettä.

Väinönkatu

Väinönkatu on ollut viime vuosina kävelypainotteinen pihakatu Yliopistonkadun ja Vapaudenkadun välisellä osuudella. Väinönkadun yleisuunnitelmaa sen kehittämisestä kävelykaduksi on lähdetty toteuttamaan vaiheittain. Kesinä 2016-2017 Väinönkadulle olohuonemaista tunnelmaa toivat katupintaan taiteilijoiden Juhani Petäjäniemen ja Jaakko Valon raitamattoteokset. Vapaudenkadulta alkava matto on taiteilija teos ja toinen, Yliopistonkadulle jatkuva matto on taiteilija Jaakko Valon teos. Samaan aikaan Jyväskylän aikuisopiston Käsi- ja taideteollisen alan opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat kadulle sijoitettavat puistokalusteet. Viihtyisyyden lisäämisen ohella näillä ratkaisuilla ohjattiin turhaa ajoneuvoliikennettä ja läpiajoa katuosuudelta pois.

Kesällä 2017 aloitettiin Väinönkadun Vapaudenkatu-Kauppakatu katuosuudella vesihuollon ja kaukolämmön kaivokorjaustyöt, joiden päätyttyä katu rakentuu laaditun yleissuunnitelman linjausten mukaisesti kävelykaduksi vuonna 2018.

Kauppakadun yläosa, pihakatu

Kauppakatu muutettiin kävelypainotteiseksi pihakaduksi huhtikuussa 2015 osuudella Kilpisenkatu-Vaasankatu. Pihakatu muodostaa luontaisen jatkumon Kävelykadulle ja muutokset mahdollistavat ja antavat tilaa spontaaneille tapahtumille. Pihakadun toteutuksessa Kauppakakadun viihtyisyyttä lisätään vaiheittain tilarajauksilla ja kevyillä rakenteilla.

Toukokuussa 2015 järjestetyssä kaupunkilaisille avoimessa arkkitehtuurityöpajassa visioitiin kaupunkitilan uudenlaista käyttöä. Mukana suunnitteluhaasteena oli myös Kauppakadun pihakatuosuus. Työpajan aineistoon ja suunnitelmiin voi tutustua Uusi Kaupunki kollektiivin verkkosivuilla *.

Pihakatu toteutettiin kesällä 2015 väliaikaisin, kevein rakentein ja liikkeelle lähdettiin kokeilevalla otteella. Kesän kokemusten ja kerätyn palautteen pohjalta lähdettiin laatimaan pihakadun käyttösuunnitelmaa ja miettimään kesän 2016 toteutusta. Suunnittelutyötä on tehty tiiviissä yhteydessä alueen eri toimijoiden kanssa. Kesään 2016 pihakatu lähtee uusin ideoin. Kadulle on tuotu viher- ja oleskelumoduuleita, runsaasti ruukkuistutuksia ja myös pysäköintiruutuja on lisätty. Liikennettä osaltaan ohjaavat kadulle tuotavat rakenteet sekä taiteilija Jukka Silokunnaksen katutaide. Kevään aikana on alueen kivijalkayrittäjiä kannustettu ottamaan liikkeen julkisivuedustaa omaan käyttöön ja haettu uusia visuaalisia ja toiminnallisia ideoita muuttuneeseen toimintaympäristöön. Uutta toimintaa kadulle tuovat vuokrattavat Parklet -myynti-ja promootiopaikat.

Yhdessä kaupunkilaisten kanssa pyritään löytämään ratkaisuja viihtyisän ja yläkaupungin henkeen sopivan uudenlaisen kaupunkitilan rakentumiseksi. Pihakadun Topi on pihakadun oma isäntä, joka jalkautuu kesäksi kadulle huolehtimaan sen viihtyisyydestä, neuvomaan ja ohjaamaan kulkijoita sekä välittämään kaupungin ylläpidolle nopeaa palautetta jos kadun käyttötavoissa tarvitaan muutoksia.

Kaupunkirakennelautakunnan päätös: Kauppakadun muuttaminen pihakaduksi välillä Kilpisenkatu-Vaasankatu sekä Kilpisenkadulla välillä Kauppakatu-Keskustie, Liite 1 (24.2.2015)


Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 Sivun alkuun Tietoa sivustosta