Suoraan sisältöön

Kaupallinen kehittäminen

Keskustakehittämisen taustalla vaikuttavat yleiset muutokset kuluttajakäyttäytymisessä. Kaupan rooli on muuttunut ja ostoksilla käynnissä korostuu yhä enemmän kokemuksellisuus ja elämyksellisyys. Ravintola- ja kahvilapalveluita kulutetaan entistä enemmän ja viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ravintola- ja kahvilatoiminnan pinta-ala on Jyväskylän kävelykeskustan alueella kaksinkertaistunut. Myös keskustan monipuoliset tapahtumat keräävät suuria joukkoja Kompassille ja muualle kävelykeskustaan.

Elinvoimaiseen keskustaan kuuluu monipuolinen kaupallinen tarjonta, joten keskustan kaupallinen kehittäminen on vähittäiskaupan painopisteen muuttumisen myötä entistäkin tärkeämpää. Automarketit ovat ottaneet yhä suuremman roolin vähittäiskaupassa ja vähittäiskaupan osuus keskusta-alueella on vähentynyt 90-luvulta tähän päivään kymmeniä prosenttiyksiköitä. Tavoitteena on, että keskustassa käynnistyy kolme kaupallista rakennushanketta vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on myös vähittäiskaupan sekä erityisesti erikoiskaupan aseman vahvistaminen keskustassa.

Tori

Kauppatori on puhuttanut kaupunkilaisia jo pitkään. Jyväskylän kauppatori on perinteinen ja tärkeä kaupunkilaisten kohtaamis- ja kauppapaikka. Kaupunkirakenteen muutosten myötä torin sijainti ei ole parhaalla mahdollisella paikalla. Siitä on ollut seurauksena hiljentynyt torikauppa ja merkittävän keskustan vetovoimatekijän hiipuminen. Pysäköintilaitos P-Torin lähivuosina alkava peruskorjaus ja viereisen Lyseo-korttelin tulevat suunnitelmat osaltaan vaikuttivat siihen että kaupunkirakennelautakunta päätti 9.2.2016 torin siirtämisestä Asema-aukiolle ja uuden torin suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2017. Samalla linjataan kokonaisvaltaisesti kävelykeskustan tapahtumapaikkoja ja markkinamyyntiä toimintojen selkiyttämiseksi ja eri alueiden vahvuuksien hyödyntämiseksi.

Uuden torin suunnittelussa on tavoite rakentaa toimiva alusta menestyvälle, houkuttelevalle toritoiminnalle viihtyisässä ympäristössä, jossa voi oleskella ja järjestää tapahtumia. Torin siirtyessä päivitetään torijärjestys ja muut toria ohjaavat toimintaperiaatteet niin, että ne parhaiten palvelevat näitä tavoitteita muut keskustan tapahtuma-alueet huomioon ottaen.

Torin uuden sijainnin päätöstä valmisteltiin vuoden 2015 aikana kaupunkilaisia osallistavasti. Mielipiteitä ja toiveita torista kartoitettiin keväällä 2015 Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulun tekemällä toritutkimuskyselyllä. Kuluttajien toriasioinnin tapoja sekä tulevaisuuden toriin liittyviä toiveita ja mielipiteitä saatiin aineistoa yhteensä 1137 tutkimusvastauksesta.

Uusi Jyväskylä! arkkitehtuurityöpajassa oli toukokuussa 2015 Uusi kaupunki kollektiivin vetämä kaikille avoin kaupunkityöpaja, jossa työstettiin toritutkimuksessa kannatusta saaneiden vaihtoehtoisen toripaikkojen ideointia. Työpajan aineistoon ja suunnitelmiin voi tutustua Uusi Kaupunki kollektiivin verkkosivuilla *. Työpajan tuloksia esiteltiin yleisölle kesäkuun kaupunkitapahtumissa Kauppatorilla ja Kankaan Kangastuksia -tapahtumassa. Toritutkimuksen ja arkkitehtuurityöpajan loppuraportit ovat olleet tausta-aineistona uutta torisijaintia pohdittaessa.

Tammikuussa 2015 perustettu Jyväskylän torikauppiasyhdistys teki yhteispäätöksen, jossa he kannattavat torin siirtämistä Asema-aukiolle. Samalla he ilmoittivat halunsa olla mukana torin suunnittelussa.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 Sivun alkuun Tietoa sivustosta