Hyppää pääsisältöön
Kuva
Mies liiketilan ovella
Pääsisältö

Jyväskylän keskustan mielenkiintoisin kivijalka -tunnustus

Jyväskylän keskustan mielenkiintoisin kivijalka -tunnustus on myönnetty ensimmäistä kertaa ja tunnustuksen sai Yläkaupunki yllättää -konsepti. Tunnustuksen saamisen perusteena oli kivijalkayrityksen tai yritysten yhdessä toteuttama onnistunut visuaalinen ja elämyksellinen teko Jyväskylän keskustassa.

Palkittavalta teolta odotettiin elämyksellisyyttä ja visuaalista laatua, jonka vaikutukset elävöittävät koko keskusta-aluetta. Yrityksiä kannustettiin luomaan jotakin aivan uutta tai pyöräyttämään vanhoja perinteitä uuteen muotoon. Tunnustuksen saattoi saada yhdellä yksittäisellä koko kaupunkikuvaa piristävällä teolla tai pitkäjänteisellä, laadukkaalla visuaalisella tekemisellä. Voittajaksi oli mahdollista valikoitua myös parhaiten kehittynyt visuaalisen ilmeen rakentaja. Kilpailuun oli kutsuttu mukaan kaikki Jyväskylän keskustassa toimivat yritykset, joilla on oma uloskäynti katutilaan. Voittaja valittiin visuaalisten tekojen perusteella, jotka osallistuja kuvasi erillisellä ilmoittautumislomakkeella, sekä arviointikäynnillä katutilassa. Kilpailuun osallistuneista kaksi parasta palkittiin.

Yläkaupunki yllättää -konsepti valikoitui voittajaksi sillä perusteella, että sen rennot katutilatoteutukset sopivat hyvin yläkaupungin luovaan ilmapiiriin ja lukuisat yllättävät ja kulkijaa ilahduttavat kausitempaukset ovat vahvistaneet yritystoimijoiden yhteisöllisyyttä ja tuoneet positiivista ilmapiiriä kivijalkaliikkeissä asioimiseen. Hyviä esimerkkejä Yläkaupungin yrittäjäyhdistyksen teoista ovat Ylämummo-hahmo ja Yläkaupungin valot. 

Toiseksi kilpailussa sijoittui Popper Design, joka onnistuneesti on yhdistänyt putiikkimyymälän, galleriatilan ja taiteilijan työhuoneen. Toiminnan monipuolisuus ja avoimuus houkuttelee asiakasta piipahtamaan sisään toistuvasti ja kävijällä on mahdollisuus tavata paikallisen taiteen tekijöitä.

Kilpailun tulokset julkistettiin 3.4.2023. Valitsijana toimi Business Jyväskylän kokoama asiantuntijatiimi, jossa oli mukana visuaalisen markkinoinnin-, kaupunkikuva- ja yritystoiminnan ammattilaisia. 

Kilpailun 1. palkintona oli 5000 € arvoinen markkinointipaketti, jonka tulee kohdistua voittajayrityksen tai -yritysten visuaaliseen markkinointiin. 2. palkintona oli maksuton osallistuminen Jyväskylän Elävä kaupunkikeskusta ry:n vuoden 2023 kampanjoihin ja yhdistyksen vuosijäsenyysmaksu vuodelle 2023.

Haastekilpailu oli jatkumoa tammikuussa 2022 päättyneelle Kivijalat kuntoon -hankkeelle, jossa paneuduttiin kivijalkaliikkeiden visuaaliseen kehittämiseen ja nykytilan analysointiin.

Tarkemmat kilpailusäännöt ja ohjeet löydät täältä.

Lisätietoja kilpailusta voi kysyä projektipäällikkö Pirkko Flinkmanilta, [email protected] tai 050 568 7846.

Kuva
Tarjoilija ravintolassa


Kivijalat kuntoon! – hankkeessa nostettiin esiin katutason liikkeiden julkisivun visuaalisuuden vaikuttavuutta niin markkinoinnillisesti kuin kaupunkikuvallisesti. Hankkeessa analysointiin kesällä 2021 Jyväskylän keskustan ja Laukaan liiketilojen näyttäytymistä katutilaan ja kuluttajille. Tilannekartoituksen pohjalta laadittiin Yhdessä kivijalat kuntoon! -julkaisu, joka esittelee liikkeiden hyviä oivalluksia, antaa uusia ideoita, tietoa ja kannustaa visuaalisen markkinoinnin hyödyntämiseen. Julkaisun löydät sivun oikeasta laidasta.  

Jokaiseen viiteen teemaan liittyy tehtävähaasteita, joita voi lähteä toteuttamaan omatoimisesti tai vielä mieluisammin yhdessä muiden yrittäjien kanssa. Jyväskylässä tehtävähaasteiden toteuttaminen on aloitettu yhteistyössä Jyväskylän Elävä kaupunkikeskusta ry:n kanssa keväällä 2022. 

Lisätietoa on osoitteessa www.jyvaskylansydamessa.fi/intra salasana: Jekutellen22.

Tehtävähaasteiden etenemisen ja osallistumisen tiedotuslistalle voi ilmoittautua osoitteessa [email protected].

Kuva
Pöytä ja tuoli ikkunan edessä

Lisätietoja luvanvaraisuudesta 

Lupa-asiat eivät ole yksiselitteisiä, mutta yleensä yhteinen sävel löytyy, kun askeleet saadaan sovitettua yhteen erilaisten turvallisuuteen ja kadun toimivuuteen liittyvien seikkojen kanssa. Tahtilajin määrittelevät mm. lait ja asetukset. 

Kaupunkirakenteen asiakaspalvelu: 
Kaupunkirakenteen neuvonta

www.jyvaskyla.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/luvat

www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/rakentamisen-ohjaus-ja-neuvonta  

www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/rakentamisen-luvat 

www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/ohjeet-ja-lomakkeet  

www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/asemakaavoitus/voimassa-olevat-asemakaavat  

www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/rakentamisen-luvat/anniskeluterassi-mainostoimenpide 

www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki 

www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/jarjesta-tapahtuma/vinkkeja-markkinointiin

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/2022-04/kavelykeskustan-toimintaperiaatteet-11042022.pdf

www.invalidiliitto.fi/esteettomyys  

Lisää inspiraatiota: 

www.savonlinna.fi/wp-content/uploads/2021/04/8302-Liikejulkisivun_suunnittelukasikirja.pdf  

Kaupunkikeskusta on aina talousalueensa käyntikortti ja sen imagollinen vaikutus on merkittävä asukkaille, matkailijoille ja investoijille. Erityisesti juuri nyt poikkeuksellinen aika, kaupan rakennemuutos, digitalisaatio sekä kuluttajien ostoskäyttäytymisen muutos haastavat kaupan alan palvelu- ja erikoisliikkeitä. Katutason liikkeiden elämyksellisyyden ja visuaalisuuden vahvistaminen on osa niiden resilienssiä ja kilpailukykyä. Yritystilan visuaalinen ilme pysäyttää tai saa kulkemaan ohi - ja vaikuttaa lopulta myös ostopäätökseen. 

Business Jyväskylän ja Laukaan elinkeinotoimen yhteishankkeessa on toiminut  toteuttajana Heidi Lehto, Sisustuskärpänen Oy:n yrittäjä ja vahva visualisti. Hankkeen rahoituksessa on ollut mukana Keski-Suomen liitto hankeaikana 1.2. - 31.12.2021.

Sivun kuvat Hanne Manelius. 

Katso Kivijalat kuntoon! -projektin päätösseminaarin tallenne  

Katso Tehtävähaasteiden kick off -tilaisuuden tallenne

Asiasanat:  
Jyväskylän kaupunkikeskusta
visuaalinen ilme
yritys
Kaupunginosa: