Hyppää pääsisältöön
Kuva
3D kuva, jossa puita, rakennuksia, torikojuja. Kuva Eetu Lappalainen
Pääsisältö

Jyväskylän toritoiminta siirtyy Asema-aukiolle rakennettavalle torille alustavan arvion mukaan vuonna 2026. Rakentamisen aikataulu on sidottu Vapaudenkadun varren muiden laajojen rakentamishankkeiden valmistumiseen.

Tulevan Asema-aukion torin sijainti on keskeinen liikenteellisesti. Vapaudenkadun joukkoliikennekeskus tuo aukiolle kävijävirtaa ja tori tarjoaa kaupunkilaisten toivomaa levähdyspaikkaa päivittäisen kulkureittien varrelle.

Uusi torialue selkeyttää kaupunkirakennetta ja akseloi läheisen Matkakeskuksen paremmin keskustan ytimeen, Kompassi-aukiolle. Muutos vaikuttaa positiivisesti aukiota ympäröivien kiinteistöjen kaupalliseen potentiaaliin.

Jyväskylän tulevaisuuden tori

Asema-aukion torin rakennesuunnittelun rinnalla on tärkeää pohtia ja suunnitella tulevan torin toimintaa. Tulevaisuuden toria ideoitiin syksyllä 2020 kahdessa kaikille avoimessa palvelumuotoilutyöpajassa.

Yritysten, torikauppiaiden, oppilaitosten, eri yhteisöjen ja kaupunkilaisten kanssa kerätyt ajatukset siitä, mitä uuden torin tulisi olla tiivistyivät näin:

•    Tori on kaikille avoin kohtaamispaikka: Kulttuuritoiminta, tapahtumat ja ravintolat ovat torimyynnin ohella luonnollinen osa torielämää. Torilla tapaavat kaupunkilaiset, yritykset ja yrittäjät, maakunnan muut asukkaat ja matkailijat. Tori on paikka, johon halutaan tulla myymään ja näyttäytymään.
•    Tori muuttuu vuorokauden ja vuodenajan mukaan: Elävä sisältö, yllättävät jutut ja pop upit pitävät torin mielenkiintoisena. Torikauppiaat ja kaikki muut voivat joustavasti hyödyntää toria päivän, viikon tai vuosien ajan.
•    Torikokemus on enemmän kuin vain torilla käynti: Kokemus alkaa ennen torilla käyntiä ja jatkuu kotona.
•    Tori on media: Torilla on selkeä yhteinen oma brändi, joka yhdistää kaikki. Sen viestintä nostaa kauppiaat ja toimijat näkyviin. Se kertoo tarinoita, Jyväskylää ja jyväskyläisiä sekä esittelee paikallista osaamista ja taitoja. Kuka tahansa voi tuottaa ja jakaa torin avulla sisältöä.
•    Tori on alusta: Verkkokauppa ja erilaiset lisäpalvelut ovat erottamaton osa toria. Tori toimii alustana uudelle liiketoiminnalle ja palveluiden sekä tuotteiden testaukselle. Tori yhdistää perinteisen torimyynnin sekä digitaaliset ratkaisut. Torin kautta myös nuoret oppivat yrittäjyyden, myynnin ja kohtaamisten taitoja.


Marraskuussa 2020 järjestetyssä hackathonissa haettiin konkreettisia ideoita, jotka voisivat tarjota luovia vastauksia kysymykseen “Mitä ovat menestyvän torimyynnin ratkaisut 2020-luvulla?”. Tuloksina saimmekin uusia näkökulmia myyntivälineisiin, tuotteisiin ja palveluihin. Näistä Memorandum Unlimitedin ehdottamaa Tori -appia pilotoitiin Kauppatorilla kesällä 2021. 

 

Uuden torin myyntipaikat

Nykyisellä torialueella on noin 52 myyntipaikkaa. Asema-aukion uudelle torialueelle on sijoiteltu suunnitelmaratkaisussa 50 kpl myyntipaikkoja sekä 6 kpl varapaikkoja, jotka muodostuvat 4x4 metrin suuruisista ruuduista. Myyntipisteiden läpi muodostuu selkeä kävelyreitti Matkakeskuksen ja Asemakadun kävelykadun välille. 

Liikennejärjestelyt ja pysäköinti

Torialueen läpi johtava Asemakatu muutetaan pihakaduksi. Pihakatua pitkin sallitaan kiinteistöjen huoltoajoliikenne ja katu on läpiajettavissa tarvittaessa myös Asemakadun ja Hannikaisenkadun välillä. Pihakatu on käytettävissä myös laajennustilana esimerkiksi yksittäisissä suuremmissa tapahtumissa. 

Aukion toiseen reunaan hotelli Miltonin puolelle jää ajoyhteys yksityiselle Vapaudenkadun suuntaisesti sijaitsevalle pysäköintialueelle sekä Forumin pysäköintilaitokseen. Ajoväylää pitkin sallitaan myös kiinteistöjen huolto- ja asukasliikenne.

Asemakadun liikennevaloliittymää Hannikaisenkadulla siirretään hiukan keskemmälle aukiota, jolloin voidaan yhdistää pihakadun ja pysäköintilaitoksen ajoväylät yhden liittymän kautta Hannikaisenkatuun. Asemakadun pihakaturatkaisu siirtää jonkin verran liikennettä Väinönkadulle, jota kautta ajetaan jatkossa muun muassa Sokos-tavaratalon pysäköintilaitokseen.

Asema-aukiolle jää moottoriajoneuvojen pysäköintiä aukion alareunaan sijoitettaville 16 autopaikalle. Pysäköintialuetta voivat käyttää esimerkiksi torilla asioivat asiakkaat sekä lyhytaikaiseen asiointiin aukion ympäristön liikehuoneistoissa piipahtavat asiakkaat. 

Pinnoitteet, viherrys ja valaistus

Kuva
Asema-aukio iltavalaistuksessa, havainnekuva

Koko aukion alue katetaan uudella pintaratkaisulla yhtenäisen ilmeen luomiseksi. Aukiolle ei suunnitella sulanapitojärjestelmää. 

Istutusten osalta Aukiolle on esitetty sijoitettavaksi selkeitä puuistutusryhmiä, jotka reunustavat varsinaista torimyyntialuetta sekä erottavat ajoneuvoliikenteen kulkuväylät keskiosan aukiota. Valaistus roikkuu vaijereissa. Valopisteverkkoon on mahdollista ohjelmoida tunnelmavaloa joululle, säpinää uudelle vuodelle ja pinkkiä valaistusta ystävänpäiväksi. Valo nivoutuu suurelta osin myös alueelle suunniteltavaan taiteeseen tuoden sen esille tai muuttaen sen ilmettä pimeän aikaan. Kokonaisuudesta tulee kiinnostava, tunnelmallinen ja turvallinen.

Suunnitteluprosessi

Toritoimintojen siirtämisestä Asema-aukiolle on päättänyt kaupunkirakennelautakunta. Toritoimintojen siirtämisen selvittämiseksi uuteen ympäristöön käynnistettiin ideointivaihe, jonka aikana tarkennettiin kaupunkirakenteen omana asiantuntijatyönä hankkeeseen liittyviä lähtötietoja, järjestettiin ideointityöpajoja sekä koottiin jatkosuunnittelua varten aineistoa. Ideointivaiheen aikana tavattiin myös torikauppiaiden sekä aukion ympärystän kiinteistöjen edustajia, hahmoteltiin aukion sekä sen ympärystän katuverkon liikenteellisiä ratkaisuja sekä arvioitiin muun muassa Asemakadun pihakatutyyppisen ratkaisun vaikutusta korttelin ympärystän liikenteeseen. 

Yleissuunnitelmassa esitetyn tilajäsentelyjen lähtökohtana on ollut käytettävissä olevan aukion vapaaksi jäävä pinta-ala, joka ei juurikaan poikkea nykyisen torin pinta-alasta. Varsinaisen torimyyntialueen kokoa pienentää aukion läpi johtavat huoltoajoväylät, Forumin pysäköintilaitoksen ajoyhteys sekä aukion toisessa reunassa sijaitseva Asemakadun liittymäalue Hannikaisenkatuun.

Asiasanat:  
Jyväskylän tori
Kauppatori
torikauppa
Asema-aukio
Kaupunginosa: