Asema-aukion tori

Jyväskylän toritoiminta siirtyy Asema-aukiolle rakennettavalle torille alustavan arvon mukaan vuonna 2023. Rakentamisen aikataulu on sidottu Vapaudenkadun varren muiden laajojen rakentamishankkeiden valmistumiseen.

Tulevan Asema-aukion torin sijainti on keskeinen liikenteellisesti. Vapaudenkadun joukkoliikennekeskus tuo aukiolle kävijävirtaa ja tori tarjoaa kaupunkilaisten toivomaa levähdyspaikkaa päivittäisen kulkureittien varrelle.

Uusi torialue selkeyttää kaupunkirakennetta ja akseloi läheisen Matkakeskuksen paremmin keskustan ytimeen, Kompassi-aukiolle. Muutos vaikuttaa positiivisesti aukiota ympäröivien kiinteistöjen kaupalliseen potentiaaliin.

Miten sinä kehittäisit toritoimintaa?

Tule ideoimaan tori-hackathoniin 23.-24.11.

Hackathon hakee luovia vastauksia kysymykseen  "Mitä ovat menestyvän torimyynnin ratkaisut 2020-luvulla?".

Onko sinulla idea, palvelu tai tuote, joka voisi tarjota tähän uusia näkökulmia?

Hackathon on tapahtuma, jonka aikana kehität omaa ratkaisuasi jättiloikalla eteenpäin asiantuntijoiden avulla. Löydät uusia kontakteja ja käyttötapoja. Parhaille ratkaisuille on luvassa palkintoja - muun muassa mahdollisuus päästä testaaman sitä kaupunkilaisten kanssa.

Hackathon on kaikille avoin - yrityksille, yrittäjille, järjestöille, opiskelijoille ja muille ratkaisujen luomisesta kiinnostuneille.

MITÄ: Jyväskylän tulevaisuuden tori -hackathon
MISSÄ: Crazy Town, Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä
MILLOIN: 23.-24.11.2020
ILMOITTAUDU: http://bit.ly/jkltorihackathon
KUTSU: Linkki kutsuun (pdf)

Jätä ehdotuksesi vastaamalla kyselyyn

Voit osallistua torin kehittämiseen jättämällä ideasi lomakkeella. Katso myös syksyn työpajoissa saadut kehittämisideat.

 

Uuden torin myyntipaikat

Nykyisellä torialueella on noin 52 myyntipaikkaa. Asema-aukion uudelle torialueelle on sijoiteltu suunnitelmaratkaisussa 50 kpl myyntipaikkoja sekä 6 kpl varapaikkoja, jotka muodostuvat 4x4 metrin suuruisista ruuduista. Myyntipisteiden läpi muodostuu selkeä kävelyreitti Matkakeskuksen ja Asemakadun kävelykadun välille. 

Liikennejärjestelyt ja pysäköinti

Torialueen läpi johtava Asemakatu muutetaan pihakaduksi. Pihakatua pitkin sallitaan kiinteistöjen huoltoajoliikenne ja katu on läpiajettavissa tarvittaessa myös Asemakadun ja Hannikaisenkadun välillä. Pihakatu on käytettävissä myös laajennustilana esimerkiksi yksittäisissä suuremmissa tapahtumissa. 

Aukion toiseen reunaan hotelli Miltonin puolelle jää ajoyhteys yksityiselle Vapaudenkadun suuntaisesti sijaitsevalle pysäköintialueelle sekä Forumin pysäköintilaitokseen. Ajoväylää pitkin sallitaan myös kiinteistöjen huolto- ja asukasliikenne.

Asemakadun liikennevaloliittymää Hannikaisenkadulla siirretään hiukan keskemmälle aukiota, jolloin voidaan yhdistää pihakadun ja pysäköintilaitoksen ajoväylät yhden liittymän kautta Hannikaisenkatuun. Asemakadun pihakaturatkaisu siirtää jonkin verran liikennettä Väinönkadulle, jota kautta ajetaan jatkossa muun muassa Sokos-tavaratalon pysäköintilaitokseen.

Asema-aukiolle jää moottoriajoneuvojen pysäköintiä aukion alareunaan sijoitettaville 16 autopaikalle. Pysäköintialuetta voivat käyttää esimerkiksi torilla asioivat asiakkaat sekä lyhytaikaiseen asiointiin aukion ympäristön liikehuoneistoissa piipahtavat asiakkaat. 

Pinnoitteet, viherrys ja valaistus

Asema-aukio iltavalaistuksessa, havainnekuva

Koko aukion alue katetaan uudella pintaratkaisulla yhtenäisen ilmeen luomiseksi. Aukiolle ei suunnitella sulanapitojärjestelmää. 

Istutusten osalta Aukiolle on esitetty sijoitettavaksi selkeitä puuistutusryhmiä, jotka reunustavat varsinaista torimyyntialuetta sekä erottavat ajoneuvoliikenteen kulkuväylät keskiosan aukiota. Valaistus roikkuu vaijereissa. Valopisteverkkoon on mahdollista ohjelmoida tunnelmavaloa joululle, säpinää uudelle vuodelle ja pinkkiä valaistusta ystävänpäiväksi. Valo nivoutuu suurelta osin myös alueelle suunniteltavaan taiteeseen tuoden sen esille tai muuttaen sen ilmettä pimeän aikaan. Kokonaisuudesta tulee kiinnostava, tunnelmallinen ja turvallinen.

Suunnitteluprosessi

Toritoimintojen siirtämisestä Asema-aukiolle on päättänyt kaupunkirakennelautakunta. Toritoimintojen siirtämisen selvittämiseksi uuteen ympäristöön käynnistettiin ideointivaihe, jonka aikana tarkennettiin kaupunkirakenteen omana asiantuntijatyönä hankkeeseen liittyviä lähtötietoja, järjestettiin ideointityöpajoja sekä koottiin jatkosuunnittelua varten aineistoa. Ideointivaiheen aikana tavattiin myös torikauppiaiden sekä aukion ympärystän kiinteistöjen edustajia, hahmoteltiin aukion sekä sen ympärystän katuverkon liikenteellisiä ratkaisuja sekä arvioitiin muun muassa Asemakadun pihakatutyyppisen ratkaisun vaikutusta korttelin ympärystän liikenteeseen. 

Yleissuunnitelmassa esitetyn tilajäsentelyjen lähtökohtana on ollut käytettävissä olevan aukion vapaaksi jäävä pinta-ala, joka ei juurikaan poikkea nykyisen torin pinta-alasta. Varsinaisen torimyyntialueen kokoa pienentää aukion läpi johtavat huoltoajoväylät, Forumin pysäköintilaitoksen ajoyhteys sekä aukion toisessa reunassa sijaitseva Asemakadun liittymäalue Hannikaisenkatuun.

Kaupunginosa: