Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Hallituksen kärkihanke Tourujoen ja sen valuma-alueiden vesien tilan parantamiseksi

Jyväskylän kaupunki oli vuosina 2017-2018 mukana ympäristöministeriön hallinnoimassa, hallitusohjelman mukaisessa "Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon" -kärkihankkeessa. Jyväskylän hankkeessa oli mukana useita vesien tilaan ja hulevesien hallintaan keskittyviä projekteja Tourujoella ja sen valuma-aluilla. Osaprojekteista osa oli suunnittelu- ja selvitysvaiheessa, osa rakentamisvaiheessa ja yhden osalta kyse oli valmiin kohteen seurannasta. 

Projektien yhteisenä tavoitteena oli joen ja sen yläpuolisten vesistöjen saattaminen hyvään ekologiseen tilaan virtavesikunnostuksella ja hulevesien hallinnan tehostamisella. Veden hallintaan ja laatuun liittyviä haasteita oli tarkoitus ratkaista erilaisin vihreän infrastruktuurin keinoin. Esimerkiksi sade- ja sulamisvesiä pyritään paikallisesti viivyttämään ja suodattamaan, jolloin vesistöön päätyy hulevesiä vähemmän ja puhtaampana. Uusia luonnonmukaisia keinoja testaamalla voidaan luoda uusia vesienhallinnallisia toimintatapoja sekä entistä vihreämpää ja viihtyisyyttä lisäävää kaupunkirakennetta. Tuloksia osaprojekteista saadaan pääosin kärkihankkeen päättymisen jälkeen, osin vasta vuosien päästä osaprojektien edetessä kohden toteutumista ja hallintakeinojen toimivuuden parantuessa ajan kanssa.

 1. Savulahden hulevesienhallintatoimet
Uudella Savulahden asuinalueella on tavoitteena puhdistaa alueelta kertyvät sade- ja sulamisvedet luonnonmukaisin keinoin. Alueelle rakennettiin kesällä 2018 osana kärkihanketta biosuodatuspainanne, jonka avulla halutaan varmistaa puhdas vesi aluetta rajaavassa Syväojassa sekä Tuomiojärvessä, joka on Jyväskylän raakavesilähde.

Aikataulu: suunnittelu 2017, rakentaminen 2017-2018

2. Eerolanpuron kosteikon seuranta
Vuonna 2016 valmistunut kosteikko kerää ja hoitaa ympäristönsä hulevesiä ennen niiden kulkeutumista Tuomiojärveen. Keskelle tiivistä kaupunkirakennetta toteutettu kosteikko viivyttää hulevesiä ja puhdistaa ne haitta-aineista sekä toimii virkistyskohteena. Hankkeen aikana seurattiin kosteikon ravinnekuormitusta ja kasvillisuutta.

Eerolanpuron kosteikon internet-sivut

3. Tourujoen kunnostussuunnittelu ja vesien tilan seuranta
Jyväskylän keskustan kupeessa kiemurteleva, Palokka- ja Jyväsjärven yhdistävä Tourujoki halutaan kunnostaa. Lähtökohtana on kalojen nousun mahdollistaminen, joen palauttaminen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan, jokimaiseman kehittäminen sekä virkistysolosuhteiden parantaminen. Kärkihankkeen aikana valmistui joen yleissuunnitelma, rakennussuunnittelun käynnistyminen ajoittuu kevääseen 2019.

Tourujoen kunnostuksen internet-sivut

Aikataulu: rakennussuunnittelu 2018-2019, rakentaminen aikaisintaan 2020

4. Kankaan hulevesikanavan kasvittaminen
Entisen paperitehtaan paikalle rakentuvan Kankaan tulevat hulevedet johdetaan kasvitettavaan kanavaan, jossa ne puhdistuvat ennen päätymistään Tourujokeen ja sitä kautta Jyväsjärveen. Hulevesikanava valmistui elokuussa 2018.

Aikataulu: suunnittelu 2017, rakentaminen 2017-2018

5. Green Street-pilottihanke
Jyväskylän keskustassa sijaitsevalle Puutarhakadulle on perinteisen putkiin perustuvan hulevesiratkaisun sijaan tarkoitus toteuttaa vihreään infrastruktuuriin perustuva hulevesien hallintajärjestelmä. Testattavan luonnonmukaisen järjestelmän tavoitellaan sekä rajoittavan että puhdistavan Tourujokeen kulkeutuvaa vettä kaupungin keskustasta. Kadulle istutettavat puut ja kasvit lisäävät myös keskusta-alueen luonnon monimuotoisuutta sekä parantavat osaltaan ilmanlaatua. Kohteen rakentaminen alkoi kesällä 2018, ja ensimmäinen pilottikortteli valmistuu vuonna 2019.

Green Street -pilotin internet-sivut

Aikataulu: suunnittelu 2017-2018, rakentaminen 2018-2019

6. Autiojoen ennallistamisen esiselvitys

Autiojoen ennallistaminen täydentäisi Tourujoen kunnostuksen lisäksi vaelluskalojen olosuhteita Tourujoen valuma-alueella. Kärkihankkeen osana laadittiin Autiojoen ennallistamisen vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista esiselvitys. Esiselvityksen pohjalta tullaan vuoden 2019 aikana linjaamaan, miten ja missä aikataulussa ennallistamistoimia lähdetään edistämään.

Aikataulu: esiselvitys 2018


Tourujoen valuma-alueen hyvän vesien tilan saavuttaminen –hanke on saanut Ympäristöministeriön myöntämää rahoitusta vuosille 2017–2018 yhteensä noin 258 000 euroa. Se oli osa hanketta, jolla halutaan kehittää uusia toimintamalleja hulevesien hallintaan sekä veden laadun parantamiseen. Hankkeella toteutettiin osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteutti hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön - kärkihanketta.

Lisätietoja hankkeesta:
maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 569 5060, mervi.vallinkoski[at]jkl.fi

Tapahtumat

Kärkihankkeen loppuraportti on valmistunut

Tourujoen kärkihanke mukana Ympäristöministeriön tulosseminaarissa Lahdessa 28.11.2018

Asukastilaisuus Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelmasta keskiviikkona 6.6.2018 klo 18.00. Paikka Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampus, os. Rajakatu 35, Auditorio Tulikari (sisäänkäynti pääovesta D1)

Keskustelutilaisuus Tourujoen yläpuolisten järvien säännöstelyn lakkauttamisesta keskiviikkona 21.3.2018 klo 18.00. Paikka Palokan yhtenäiskoulun ruokala, Koivutie 5.

Savulahden rakentajille järjestetään infotori hulevesi- ja pihasuunnittelusta maanantaina 6.11.2017. Tilaisuus on kutsutilaisuus rakentajille. Lisätietoa Mari Kiili, puh. 014 266 5147.

Green Street -suunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 10.10.2017 klo 17-19. Paikka Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampus, os. Rajakatu 35.

Kärkihanke mukana Tourujoen Yössä Jyväskylän kaupunkisuunnittelun teltassa lauantaina 30.9.2017 klo 17-22. Paikka Kansalaistoiminnankeskus Mataran alue, os. Matarankatu 6A.

Tiedotteet

Tourujoen kärkihankkeella hyviä tuloksia (tiedote 13.2.2019)

Jyväskylän Tourujoki kunnostetaan luonnonmukaiseksi virkistysympäristöksi (tiedote 31.5.2018)

Tourujoen kärkihankkeeseen liittyvä Jyväskylän Kankaan uusi hulevesikanava on valmistunut (tiedote 22.10.2018)

Kuva
Kankaan hulevesikanava. Kuva Ari Heinonen

 

Asiasanat:  
tourujoki
hanke