Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Hankkeessa rakennetaan Jyväskylän kaupungin poikkihallinnolliselle resurssiviisaustyölle digitaalinen yhteistyöalusta eli digiportaali, jonka avulla kehitetään ja parannetaan kaupungin resurssiviisaustyön seurantaan, johtamiseen ja päätöksentekoon hyödynnettävän tiedon systemaattista hallintaa, läpinäkyvyyttä ja saavutettavuutta sekä visualisointia.

Portaaliin on tarkoitus rakentaa asukkaille, yrityksille, yhteisöille ja muille asiasta kiinnostuneille avoin osio, joka tarjoaa sidosryhmille mahdollisuuden vaikuttaa kaupungin resurssiviisaustyöhön ja helpottaa viestintää asian ympärillä. Lisäksi laaditaan kaupungin hiilineutraaliustavoitteen 2030 skenaariotarkastelu, joka yhdistetään osaksi digiportaalia.

REDI(4)2030 = Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustyön digiportaali -hanke alkoi kaupungilla vuoden 2022 alussa ja kestää toukokuun 2023 loppuun saakka. Hankkeen budjetti on 76 000 €, ja sille myönnettiin avustus ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmasta joulukuussa 2021.

Lisätietoja

Ympäristöasiantuntija Veli-Heikki Vänttinen

veli-heikki.vanttinen(at)jyvaskyla.fi