Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Hankkeet

Selvitykset, suunnitelmat

Kehittämishankkeet

Perusstrategiana kehittämistoiminnassa on laajapohjainen yhteistyö, seudullisuus ja tuloksellisuuden sekä laadun arviointi.
- Esiopetuksen arviointi yhdessä opetustoimen kanssa
- Hoitotyön kokonaisselvitys
- Mielenterveystyön suunnitelma
- Kehitysvammapalvelujen kehittäminen
- Terveydenhuollon kustannusten arviointi
- Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen
- Hyvinvointikertomushanke
- Sosiaalitalouden tutkimushanke
- Sva - sosiaalisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa
- Sosiaalitoimistojen organisaatiotutkimus
- Vertti - vertailutietojärjestelmähanke
- Tulospalkkiokokeilut
- Vertti - vertailutietojärjestelmähanke
- Tehtävä- ja toimialakohtaisia kehittämishankkeita
- Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteon ja ohjelman uusiminen

Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelukeskus osallistuu moniin yhteishankkeisiin, muun muassa:
- Wire - työllistämisprojekti pitkäaikaistyöttömille
- Kuriiri - lähiöalueen kehittämishanke
- Tetra - yhteistoimintapiste työmarkkinatuella elävien tukemiseksi
- Työllistämisprojekteja maahanmuuttajille ja paluumuuttajille
- Harava - maakunnallinen lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen kehittämishanke
- SURAKE - sairaanhoitajien urakehityshanke
- Oppilashuollon kehittäminen
- Nuorten osallisuuden kehittämishanke
- Kuokkalan perhetalo-projekti
- Asumisneuvojaprojekti
- Ennaltaehkäisevä vanhustyö ja palveluohjaus
- Kehitysvammapalvelujen maakunnallinen kehittäminen
- Poliisilaitoksen sosiaalityö –kokeilu
- Vaikuttavuutta ja näkyvyyttä lastensuojelun avohuoltoon
- Palveluohjausmalli nuorten huumepalveluihin
- Päihdeongelmaisten sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen kehittäminen
- Suunterveydenhuollon kehittäminen
- Perheneuvolan tutkimuskäytänteiden ja kuntoutuksen kehittäminen
- Terveyskeskuksen avovastaanottotoiminnan työnjaon uudistaminen
- Verkostoituva erityispäivähoito
- Käynnistymässä NEXT-projekti - hoitajien hakeutuminen pois hoitotyöstä EU:n maissa

Asiasanat:  
hanke