Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kerrostaloja Huhtasuon alueella. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan valtakunnalliseen lähiöohjelmaan. Kolmivuotisen (2020-2022) ohjelman tavoitteena on ehkäistä asuinalueiden eriytymistä, lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta sekä turvata palveluiden ja asumisen hyvää tasoa. Ohjelma perustuu palvelurajat ylittävään alueelliseen asiantuntijoiden verkostoyhteistyöhön. Ympäristöministeriön koordinoimassa lähiöohjelma 2020-2022 mukana ovat sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö sekä oikeusministeriö. 

Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle 

Jyväskylän lähiöohjelmassa keskitytään kolmeksi vuodeksi Huhtasuon alueeseen. Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle -hanke paneutuu muun muassa rakennettuun ympäristöön ja asukkaiden hyvinvointiin ennalta ehkäisevien ja jalkautuvien neuvonta- ja ohjauspalvelujen kautta. Lisäksi asukkaiden, kaupallisten ja julkisten palveluiden sekä järjestöjen ja muiden toimijoiden vuoropuhelua, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä halutaan vahvistaa. 

  • Lähiöohjelman aikana käynnistyvä Huhtakeskuksen kaavoitus ja Pupuhuhdan entisen koulun alueella parhaillaan käynnissä oleva kaavamuutos ovat keskeisessä roolissa hankkeessa ja alueen rakennetun ympäristön kehittämisessä. Kaavahankkeilla monipuolistetaan alueen asuntokantaa ja luodaan alueelle uusia asumisen mahdollisuuksia.  
     
  • Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta parannetaan muun muassa valaistuksen saneerauksilla sekä puistoalueiden kunnostuksilla ja muilla alueen viihtyisyyttä parantavilla toimenpiteillä ja näin tuoda entistäkin paremmin esiin alueen vahvuuksia; luontoa, vehreyttä ja monipuolisia liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia.  
     
  • Asukkaiden sosiaalista hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta edistetään muun muassa selvittämällä mahdollisuuksia erilaisten palvelujen integrointiin ja sekoittamiseen, jalkautumiseen alueelle sekä erilaisten hybridipalvelujen mahdollistamiseen kaupungin ja kansalaisjärjestön yhteistyötä vahvistamalla.  
     
  • Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle –hankkeessa halutaan tuottaa alueen kaiken ikäisille asukkaille positiivisia kokemuksia omista vaikutusmahdollisuuksista ja toteuttaa osallisuutta monipuolisin keinoin. Hankkeen kautta halutaan tukea asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia elää ja toimia juuri siellä, missä he asuvat. 
Kuva
Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle hankkeen logo

 

Kuva
Ympäristöministeriön logo. Kuva Ympäristöministeriö

 

Lisätietoja:
Piia Sipinen, asumisen asiantuntija, kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 
puh. 040 588 5638 

Lähiöohjelma 2020–2022 – hyvinvointia ja elinvoimaa 


Huhtasuon yhteistoimintapiste, Nevakatu 2


Video lasten osallisuudesta Pupumuorin puiston suunnittelussa

Käynnissä olevat kaavahankkeet: 

Pupuhuhdan keskuskortteli

Nähtävillä olevat vihersuunnitelmat:

Kangasrinteen korttelileikkipuisto

Pielespuisto
 


 


Kartta Huhtasuon liikunta- ja harrastuspaikoista

Asiasanat:  
Huhtasuo
hyvinvointi
kehittäminen
vaikuttaminen
asuminen
asuinalue
lähiöohjelma
Kaupunginosa: