Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

1.3.2018 – 31.12.2019 

Kotoisa-hanke on EU:n sisäasioiden Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahaston (AMIF) ja Jyväskylän kaupungin rahoittama kehittämishanke. Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupungin kotoutumispalvelut.

Kotoisa-hankkeen tavoitteena on tukea pakolaistaustaisten maahanmuuttajien osallisuutta ja hyvinvointia. Hankkeessa muun muassa käynnistetään kotoutumisraadin toiminta, järjestetään kotoutumisen kokemusasiantuntijakoulutus ja kehitetään sosiaalisen kuntoutuksen ja asumisen ohjauksen toimintoja.

Kotoutumisen kokemusasiantuntijakoulutus

Koulutus on suunnattu pakolaistaustaisille maahanmuuttajille. Koulutuksessa osanottajat saavat monipuolisia tietotaitoja käsitellä omaan kotoutumiseen liittyviä kokemuksia. Koulutus perehdyttää heidät käyttämään osaamistaan myöhemmin kokemusasiantuntijana ja verkostoitumisessa.

Kokemusasiantuntijoiden kokemusosaaminen hyödyttää hanketta sen eri toiminnoissa ja kaupungin muissa palveluissa. Kokemusasiantuntijoiden toiminnan koordinointi pyritään jatkossa juurruttamaan kaupungin palveluihin.

Kokemusasiantuntijat valmistuivat elokuussa 2018.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät on suunnattu erityisesti pakolaistaustaisille maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat enemmän tukea kotoutumiseen. Kuntoutus toteutetaan työkokeiluna.

Ensimmäiset ryhmät järjestetään yhteistyössä Könkkölän Green Care ry:n kanssa. Osallistujat pääsevät tutustumaan luonnossa tehtäviin työtehtäviin, eläinten hoitoon ja rakentamiseen sekä opiskelemaan suomen kieltä työtehtävissä.
Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä useamman yhdistyksen kanssa sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintojen kehittämisessä. Hankkeessa kehitetään helposti levitettävä sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä ja malli kotoutumistyön tueksi kaupungin sosiaalityöhön ja kunnille.

Ensimmäiset ryhmät aloittavat toimintansa kesäkuussa 2018 Konkkölän tilalla. Sosiaalisen kuntoutuksen toimintojen kehittämistyö jatkuu myös 2019.

Jälleenvuokrausmalli

Hankkeessa mallinnetaan pakolaistaustaisten maahanmuuttajien asuntojen hankkimiseen liittyvät toimet, asumistuki, toimijoiden roolit sekä asukkaille annettava palvelulupaus. Mallia kehittämisessä tehdään yhteistyötä JVA:n, yleishyödyllisten vuokranantajien ja kuntien kanssa.

Tavoitteena on myös saada uusia kumppaneita sellaisista yleishyödyllisistä vuokranantajista, jotka voivat tarjota kotoutumispalveluiden asiakkaille koteja uusilta asuinalueilta Jyväskylästä.

Kotoutumisraati

Kotoutumisraadin toiminta on suunnattu pakolaistaustaisille maahanmuuttajille, jotka haluavat vaikuttaa ja osallistua kotoutumispalvelujen kehittämiseen. Raadin jäseneksi voivat hakea pakolaistaustaiset maahanmuuttajat.

Raadissa käsitellään kotoutumiseen liittyviä ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä tulkattuna. Raati kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa ja se järjestetään yhteistyössä kotoutumispalvelujen kanssa. Tavoitteena on juurruttaa asiakasraadin toiminta osaksi kaupungin muita toimintoja.

Hankkeen esittely -pdf

Yhteystiedot

Jyväskylän kaupungin kotoutumispalvelut

Väinönkatu 1aB (2krs)
40100 Jyväskylä

 

 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto eu:n tuella

Asiasanat:  
hanke