Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

WellbeingDataLab –hanke on Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän kaupungin elinkeinopalveluiden yhteishanke, jossa kehitetään liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvästä datasta synteettistä dataa tukemaan tulevaisuuden menestysinnovaatioiden tuotekehitystä monipuolisesti alan yrityksissä.

Hankkeessa muodostuva yritysten käyttöön tarjottava synteettinen datavaranto mahdollistaa vaativampien tuotekehitysprosessien nopeamman aloituksen ja läpiviennin. Samalla käyttäjäystävällisemmät, paremmin toimivat ja validimmat kuluttajia houkuttelevammat tuotteet hyödyttävät niin alueen elinkeinoelämää kuin yksilöllistetympää terveydenhuoltoa ja kuluttajien tarpeita. Hanke luo tarvittavat edellytykset ja henkilöresurssit, jotka mahdollistavat aidosti uuden innovaatioalustan pilotoimisen ja testaamisen.

Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän kaupungin toteuttama WellbeingDataLab -hanke toimii Jyväskylä ja Keski-Suomi lähtöisesti. Hanke mukailee Jyväskylän ekosysteemisopimusta niin Liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin ekosysteemin, mutta osin myös Uudistuvan teollisuuden ekosysteemin ja siinä korostetun digitalisaation osalta.
 

Hankkeen henkilöstö:

Johanna Ihalainen, yliopistonlehtori
Jyväskylän yliopisto
[email protected]
+358407062521

Sami Äyrämö, tutkimuskoordinaattori
Jyväskylän yliopisto
[email protected]
+358503255685

Taija Lappeteläinen, projektiasiantuntija
Jyväskylän kaupunki (50% työaika)
[email protected]
+358 40 5239321

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän yliopisto. 

Hankkeen arvioitu kesto: 1.1.2023-31.12.2024

Rahoitus: EAKR (Kestävän kaupunkikehittämisen ja innovaatioekosysteemien EAKR-rahoitus), myöntäjä Keski-Suomen liitto

Kuva
Euroopan unionin lippulogo ja teksti Euroopan unionin osarahoittama. Kuva EU (Euroopan unioni)

 

Kuva
Logossa teksti Keski-Suomen liitto. Kuva Keski-Suomen liitto