Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Jyväskylän tutkimus- ja teknologiapalveluiden (400253 TKI-telakointi / Keski-Suomen liitto) tarkoituksena on kehittää uusi toimintaympäristö, jossa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluihin (TKI) kytkeytyminen on yrityksille helpompaa ja vaivattomampaa kuin missään muualla. Rakennamme kestävän tulevaisuuden yhdessä: yhdistämme tieteellisen ja teknologisen huippuosaamisen yritysten kehittämistarpeisiin vaivattomasti ja luotettavasti.

Tutkimus-, testaamis- ja kehittämisosaaminen saa sykäyksen entistä asiakaslähtöisemmäksi, kun alueen toimijat lyöttäytyvät yhteen kehittämään palveluille yhden luukun periaatetta ja uusia konsepteja. Tavoitteena on, että liiketoiminnallista tutkimus- ja kehittämistyötä tehtäisiin entistä useammin yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tämä palvelee soveltavaa tutkimusosaamista ja tuo entistä monialaisemman, oivaltavan huippututkimusosaamisen yritysten käyttöön. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kiihdyttämiseen ja kehittämiseen tähtäävä yhteishanke on muodostunut Business Jyväskylän, Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhdessä tunnistaman tarpeen pohjalta.

Kehittämistyön ja palveluiden muotoilun tarkoituksena on löytää katvepaikkoja, joissa innovaatiotoiminta ei ole kohdannut alueen TKI-osaamista. Päätavoitteena on edistää innovaatiokulttuuria ja TKI-asteen nostoa luomalla tutkimusyhteistyön telakoitumisalusta, jonka kautta yritykset pääsevät hyödyntämään korkeakoulujen TKI-osaamista ja -infraa:

  1. Hanke on synnyttää uudenlaisen toimintaympäristön (telakoitumisalustan) sekä sen ylläpitämiseen ja kehittämiseen tarvittavat prosessit. Toimintaympäristössä tavoitellaan alustaa ja verkostoa, joka tukee yhteiskehittämistä.
  2. Lisätään TKI-toimintaan osallistuvien ja sitä toteuttavien yritysten määrää sekä lisätään TKI-toiminnan syvyyttä ja vaikuttavuutta.
  3. Muodostetaan läpileikkaava ja vakiintunut toimintamalli organisaatioiden välille, joka nostaa Jyväskylän profiilia näkyvämmäksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
  4. Laaditaan tiekartta uudistuvan teollisuuden TKI-keskuksen perustamiselle.
  5. Hanke edistää alueellista TKI-toimintakulttuuria ja luo aktiivista tuote- ja prosessi-innovaatiotoimintaa elinkeinoelämässä.

Telakointialustan synnyttäminen ja TKI-palvelupolun kehittäminen perustuu muotoiluajatteluun ja muotoilun menetelmiin. Asiakaskeskeisellä lähtökohdalla varmistetaan hankkeen tuotosten hyödyllisyys kohderyhmille.

Hanke koostuu kolmesta vaiheesta vuosien 2023–2025 aikana: kartoitus, kehittäminen ja laajentaminen. Hankkeessa toimitaan kokeilevasti, mutta systemaattisesti kohti TKI-keskuksen yhteistä toimintamallia ja konseptia. Yhdessä suunniteltu, pysyvä toimintaympäristö tulee kuitenkin kattamaan laajan ja kehittyvän alueellisen kokonaisuuden, jolla vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin.

Hanke on osa Jyväskylän uudistuvan teollisuuden ekosysteemityötä. Jyväskylän kaupungin elinkeinopalveluiden lisäksi mukana on yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja ammattikorkeakoulun uudistuvan teollisuuden instituutti.

Hankkeella on neljä kokopäiväistä työntekijää:

  • Johanna Hentunen, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki, elinkeinopalvelut
  • Suvi Harsunen, yrityspalvelupäällikkö, Jyväskylän yliopisto
  • Anni Taponen, yrityspalvelupäällikkö, Jyväskylän yliopisto
  • Eeva Pöykkö, asiakkuuspäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Hankkeen johtajuus on päätoteuttaja Jyväskylän kaupungin elinkeinopalveluilla. Rahoitus: EAKR (Kestävän kaupunkikehittämisen ja innovaatioekosysteemien EAKR-rahoitus).

Hankkeen arvioitu kesto: 1.12.2022-31.3.2025.


Lisätietoja:

Projektipäällikkö Johanna Hentunen
puh. 040 167 9317
johanna.hentunen(at)jyvaskyla.fi

Kuva
Euroopan unionin lippulogo ja teksti Euroopan unionin osarahoittama. Kuva EU (Euroopan unioni)
Kuva
Logossa teksti Keski-Suomen liitto. Kuva Keski-Suomen liitto