Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkien yhteisesti luotsaaman Sport Suomi -verkosto toimii tiedon etsimisen ja löytämisen kanavana yhteiskunnan eri sektoreiden välisessä ja sisäisessä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyössä liikunnan, urheilun, terveyden ja hyvinvoinnin aloilla.

Verkoston toiminnalla edistetään yhteisten kehitys ja innovaatioprosessien fasiliteetteja rakentamalla dynaamista tiedon hakemiseen sekä sen hyödyntämiseen perustuvaa vuorovaikutusta, jonka myötä syntyvien joustavien ja vahvojen kumppanuuksien avulla voidaan toteuttaa tietämykseen perustuvan osaamisen siirtämistä keskittymällä datan ja tiedon sisältämiin mahdollisuuksiin. Tiedon lisääntyminen kanavoidaan tosielämän konteksteja tukeviksi elinkeinoelämän ratkaisuiksi luomalla innovaatioita.

Toiminta kiteytyy innovaatioekosysteemiksi, joka sisältää kokonaistarjoaman innovatiivisia ja pilotoituja ratkaisuja tarjoavasta yhteiskehittämisestä sekä siihen liittyvistä projekteista, hankkeista, kontakteista, yhteyksistä, alustoista, verkostoista ja ekosysteemeistä. Tällä siivitetään yritysten kestävää kasvua, skaalautuvuutta ja kansainvälistymistä, tuodaan tiedollinen kapasiteetti yhteiskunnan muutoskyvykkyyden polttoaineeksi sekä vahvistetaan Suomen asemaa maailmalla.

Hanke toteutetaan kolmen kaupungin voimin. Hankkeen vetovastuussa on Jyväskylän kaupunki.

Lue lisää hankkeesta https://hhub.fi/sport-suomi-verkosto

Hankeen työntekijät:

Alisa Heikkinen, projektipäällikkö
Jyväskylän kaupunki
[email protected]
+358406753066

Juha-Matti Haapsaari, projektipäällikkö
Lahden kaupunki
[email protected]
+358444826904

Hanna Hahl
Kuopion kaupunki
[email protected]

Hankkeen arvioitu kesto: 4/2023-12/2024

Hankkeen perusta on valtion sekä yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien eli Innokaupunkien välisissä ekosysteemisopimuksissa ja sen rahoittajana toimii Pirkanmaan liitto, joka myöntää tukea vetovastuuhankkeille Euroopan aluekehitysrahaston varoista Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman sisältämien toimintalinjojen ja erityistavoitteiden mukaisesti.

Kopio Kopio Sport Suomi logokoonti 2023 (7)