Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylä - Unicefin lapsiystävällinen kunta. Kuva Jyväskylän kaupunki
Pääsisältö

Jyväskylä on saanut UNICEF-lapsiystävällinen kunta tunnustuksen sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City -malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Mallin ja UNICEFIN tuella Jyväskylä edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmissoikeussopimus. Sopimuksen tärkein tavoite on terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille. Jyväskylä on ollut UNICEF -lapsiystävällinen kunta vuodesta 2018 alkaen.

Lapsen oikeuksien päivän juhlavideo 20.11.2020.

YK:n lastenoikeuksien sopimuksen neljä yleistä periaatetta

 1. Syrjimättömyys (artikla 2)
 2. Lapsen edun huomioiminen (artikla 3)
 3. Oikeus elämään ja kehittymiseen (artikla 6)
 4. Lapsen näkemysten kunnioittaminen (artikla 12)

Lisätietoa lapsenoikeuksien sopimuksesta

Millainen on lapsiystävällinen kunta?

Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteet on koottu kymmeneen rakennuspalikkaan:

 1. Lapsen oikeudet tunnetaan
 2. Kaikki oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla
 3. Lapsilla on mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen
 4. Lapset voivat osallistua julkisen tilan suunnitteluun ja kehittämiseen
 5. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin
 6. Lapset voivat osallistua kansalaistoimintaan
 7. Lapsilla on ystäviä ja turvallisia aikuisia
 8. Lapsia ja lapsuutta arvostetaan
 9. Lapsia koskevia asioita tarkastellaan koordinoidusti kokonaisuutena niin, että lapsia koskevassa päätöksenteossa ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu
 10. Lapsia koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti päätöksenteossa

Lisätietoa rakennuspalikoista (pdf)

Vinkkisivusto kasvattajille 

Jyväskylässä laadittuja lapsivaikutusten ennakkoarviointeja

Lasten ja nuorten kanssa toimiville kasvattajille suunnatulta Peda.netin Lapsiystävällinen kunta Jyväskylä -sivulta löytyy runsaasti vinkkejä ja opetusmateriaalia lapsen oikeuksiin liittyen. Hyppää sivulle tästä!

Lisätietoja:
hyvinvointikoordinaattori Sari Välimäki, p. 050 438 8633

Asiasanat:  
unicef
lapsiystävällinen
kunta
lasten oikeudet
kuuleminen
osallistuminen
vaikuttaminen
päätöksenteko