Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Innovaatioverkosto ja -logistiikka -hankkeen tavoitteena on kasvattaa tutkimuksesta syntyvää liiketoimintaa Jyväskylässä. Hankkeessa luodaan toimintamalli ja menettelytavat, joilla tunnistetaan nykyisten kaupallistamispolkujen ulkopuolelle jääviä innovaatioita ja helpotetaan niiden kaupallistamista.

Jyväskylässä on useita esimerkkejä tutkimuslähtöisten innovaatioiden jalostamisesta kaupalliseksi menestykseksi eri toimialoilla. Moni asia toimii hienosti jo nyt. Samaan aikaan alueen tutkimuslaitoksissa, korkeakouluissa ja yrityksissä syntyy jatkuvasti uusia oivalluksia, joista kaikille ei heti löydy luontevaa kaupallistamispolkua.

Syynä voi olla esimerkiksi

  • innovaatio ei heti ole skaalautuva tai kaupallisesti kannattava
  • innovaatio ei mahdu mukaan Yritystehtaan hautomotoimintaan tai täytä sen kriteerejä
  • tutkija ei hahmota tarjolla olevia vaihtoehtoja innovaationsa kaupallistamiseen
  • oppilaitosten kaupallistamispoluista puuttuu resursseja

Siksi monet innovaatiot voivat jäädä huomiotta ja hyödyntämättä, ja jopa kokonaan unholaan, vaikka niillä voisi olla loistavat menestymismahdollisuudet. Hankkeessa etsitään, kehitetään ja testataan keinoja, joilla nämä mahdollisesti hyödyntämättä jäävät innovaatiot tunnistetaan ja niiden kaupallistamista helpotetaan.

Kaikkia innovaatioita ei voida kaupallistaa, mutta yksikin turhaan hukattu mahdollisuus on menetys niin innovaation keksijöille, alueen elinkeinoelämälle kuin koko Suomelle.

Tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen ja muiden tutkimusta tekevien organisaatioiden kanssa valitaan joukko innovaatioaihioita, jotka ovat vaarassa jäädä hyödyntämättä. Valittuja aihioita työstämällä ja konseptoimalla tunnistetaan nykyiset kaupallistamisen ongelmakohdat ja pullonkaulat. Niiden pohjalta kehitetään, testataan, kuvataan ja koulutetaan toimintamalli ja menettelytavat tilanteen parantamiseksi.

Hanke rahoitetaan ELY-keskuksen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksesta osana REACT-EU:n EAKR-toimenpiteitä.

Business Jyväskylän lisäksi hankkeen seuraavien osapuolten kanssa on allekirjoitettu aiesopimus (LOI) hankkeeseen osallistumisesta:

  • VTT
  • Jyväskylän yliopisto
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Hankkeen arvioitu kesto on 31.5.2023 saakka.


Kuva
Business Jyväskylä. Kuva Jyväskylän kaupunki

 

Kuva
Euroopan aluekehitysrahasto -logo. Kuva ESR (Euroopan sosiaalirahasto)
Kuva
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo. Kuva Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

 

Lisätietoja

projektipäällikkö Esa Eerola
esa.eerola[at]jyvaskyla.fi
p. 040 190 5635

Asiasanat:  
hanke