Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunki osallistuu osatoteuttajana Hyvinvointikioski -hankkeeseen. Hyvinvointikioski työ- ja toimintakyvyn vahvistajana hankkeen tavoitteina on lisätä työtä vailla olevien terveyttä, hyvinvointia ja vähentää terveys- ja hyvinvointieroja ennaltaehkäisevän työn keinoin. Samalla kehitetään matalan kynnyksen hyvinvointikioskitoimintaa. Näiden palveluiden avulla edistetään työttömänä olleiden henkilöiden terveyttä, sosiaalista osallisuutta ja ylläpidetään heidän työ- ja toimintakykyään. Matalan kynnyksen palvelumallia luodaan tiiviissä yhteistyössä kohderyhmän edustajien, kolmannen sektorin toimijoiden (mm. Sovatek-säätiö, Keski-Suomen Sydän piiri, Keski-Suomen Diabetesyhdistys) ja yhteistyökumppani Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin kanssa sekä hankkeessa mukana olevien tahojen yhteistyönä (Jyväskylän kaupunki/perusturva, Jyvässeudun työllistämisyhdistys ry, JAMK).

Hyvinvointikioskin palvelupolut muodostuvat yksilölähtöisistä palveluista, ryhmämuotoisista toiminnoista sekä näiden yhdistelmistä. Lisäksi hyödynnetään digitaalisia palveluja kuten etävalmennus- ja mini-interventio-ohjelmat.

Hyvinvointikioski hankkeen (01.09.2016 – 31.12.2018) päätoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Jyväskylän kaupunki/perusturva ja Jyvässeudun työllistämisyhdistys ry. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta.

Lisätietoja hankkeen nettisivuilla www.jamk.fi/hyvinvointikioski

Kuva
Vipuvoimaa EU logo. Kuva viestintä
Asiasanat:  
hanke