Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Green Industrial Areas -hanke tähtää nimensä mukaisesti teollisuusalueiden ja yrityspuistojen vihreän siirtymän edistämiseen. Hankkeessa keskitytään löytämään ratkaisuja siihen, miten teollisuusalueet voivat hyödyntää uusia teknologioita ja konkretisoidaan sitä, kuinka kiertotalous voi toteutua teollisuusalueilla. Tämän lisäksi jaetaan tietoutta siitä, kuinka näillä keinoilla voidaan edesauttaa energiankäytön ja ympäristöpäästöjen vähentämistä kilpailukykyä lisäten.

Green Industrial Areas -hanke on Itämeren alueen yhteishanke, jossa on mukana Jyväskylän kaupungin lisäksi Keski-Suomen liitto, sekä edustajat Saksasta, Puolasta, Tanskasta, Latviasta, Liettuasta ja Ruotsista. Hankkeessa kartoitamme erilaisia kokemuksia ratkaisuista, joilla teollisuusalueiden päästöjä voidaan vähentää. Koska Itämeren alueella on monipuolista osaamista, on hankekonsortion välinen yhteistyö ja tiedonjakaminen hankkeen keskeistä tekemistä.

Projektin avulla nostamme esiin niitä hyviä käytänteitä, joita toimijoilla on ilmastonmuutoksen hillintään sekä pyrimme löytämään uusia mahdollisuuksia. Hankkeessa kartoitetusta osaamisesta ja teknologioista rakennamme kokonaiskuvan, joka hyödyttää alueen yrityksiä, teollisuutta ja kaavoittajia.

Projektin päätteeksi on tarjolla työväline, jonka avulla voidaan auttaa teollisuusalueita ja yrityspuistoja kohti hiilineutraalisuutta. Hankkeen päätavoite on rakentaa vihreän teollisuusalueen sertifikaatti, sekä ohjekirja vihreämmän teollisuusalueen muodostamiseen. Sertifikaatti nostaa myös teollisuusalueen imagoa sijoittuvien yritysten näkökulmasta ja parantaa toimijoiden kilpailukykyä.

Hankkeen eteneminen

Hanke muodostuu kolmesta työpaketista. Ensimmäisessä työpaketissa tavoitteena on muodostaa ymmärrys ja tietopohja olemassa olevista teknologioista ja sovelluksista, joilla ilmastonmuutoksen hillintää voidaan toteuttaa teollisuusalueilla ja yrityspuistoissa. Toisessa työpaketissa rakennetaan tämän tiedon pohjalta sertifikaattijärjestelmä, jonka avulla kaupungit ja kunnat sekä muut toimijat pystyvät todentamaan teollisuusalueiden ja yrityspuistojen ympäristöystävällisyyden. Tämän lisäksi pilotoidaan ensimmäisessä vaiheessa löydettyjä ratkaisuja ja selvitetään niiden toimivuutta erilaisissa kohteissa. Kolmas työpaketti keskittyy tiedon välittämiseen ja tulosten levittämiseen laajasti koko Itämeren alueelle. Hanke kestää vuoden 2025 loppuun saakka.

Green Industrial Areas -hanke on Interreg Itämeren alueen ohjelman osarahoittama. Projektin päätteeksi teollisuusalueiden ja yrityspuistojen hallinnoijilla on tarjolla työväline, jonka avulla ne voivat auttaa teollisuusalueita ja yrityspuistoja kohti hiilineutraalisuutta.

Lisätietoja: Co-elaboration of a transnational certification standard and of a tool-box to promote energy transition in green industrial areas - Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)

Alasivu
Kuva
Green Industrial Areas logo. Kuva Jyväskylän kaupunki/ Business Jyväskylä

Green Industrial Areas -projektin (lyhyesti GIA-projekti) tavoitteena on edistää teollisuus- ja yritysalueiden kestävyyttä luomalla työkaluja ja rakentaa monikansallinen sertifikaatti kestäville teollisuusalueille vuosien 2023–2025 aikana.

GIA-projekti toteutetaan Itämeren alueen maiden kanssa ja Suomesta siinä ovat mukana Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen liitto. Projektilla on yhteistyökumppaneita Saksasta, Puolasta, Tanskasta, Latviasta, Liettuasta ja Ruotsista. Projektin vetovastuussa on Mecklenburg-Vorpommernin työ- ja elinkeinoministeriö Saksasta.

GIA-projekti rahoitetaan 80 prosenttisesti Interreg Baltic Sea Region -rahoituksella. Tämän lisäksi projektissa hyödynnetään omaa rahoitusta ja kansallista vastinrahaa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,85 M€, josta Jyväskylän kaupungin osuus on noin 404 000 €.

Kuva
Elinkeinopalvelut pyöreä logo, keskellä kirjaimet JYV. Kuva Jyväskylän kaupunki