Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Sisäinen tarkastus on riippumaton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tukitoiminto, joka toimii kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen alaisuudessa. Sisäinen tarkastus avustaa johtoa valvontavelvollisuutensa täyttämisessä ja on osa kaupunkikonsernin valvontajärjestelmää. Riippumattomana asiantuntijana se tuottaa päätöksenteon ja johtamisen tueksi objektiivisia näkemyksiä ja faktoihin perustuvaa arviointitietoa kaupunkikonsernin toiminnasta, ohjauksesta ja valvonnasta.

Sisäinen tarkastus valvoo toiminnan tuloksellisuutta ja lainmukaisuutta, arvioi sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja pyrkii siten edistämään tavoitteiden saavuttamista ja kehittämään toimintaa. Sisäisen tarkastuksen toiminta-alueena ovat kaikki kaupunkikonsernin toiminnot ja toimintayksiköt sekä tarvittaessa ulkoistetut palvelut.

Yhteystiedot

Sisäinen tarkastus:
Heidi Julin, sisäinen tarkastaja

Kaupungintalo
Vapaudenkatu 32
PL 193
40101 Jyväskylä

Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi