Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kaksi nuorta naista katselee sivulle. Kuva ei tiedossa
Pääsisältö

Kesätyöseteli on tarkoitettu palkkakustannusten tueksi Keski-Suomen alueella toimivalle yritykselle, yhdistykselle, seuralle tai säätiölle nuorten työllistämiseen. Setelin arvo on 250 € ja vuonna 2024 sitä saivat hakea vuosina 2006-2008 syntyneet alle 18-vuotiaat nuoret. Seteleiden hakeminen ja jakaminen nuorille on päättynyt tämän vuoden osalta.

Kesätyösetelituen hakeminen

Kesätyösetelituki haetaan sähköisesti Jyväskylän kaupungin avustusjärjestelmän kautta 20.9.2024 mennessä. Emme vastaanota hakemuksia muun kuin avustusjärjestelmän kautta.

Jos olet työllistänyt useamman nuoren setelin avulla, haethan kaikki setelituet samalla lomakkeella.

Sähköinen hakulomake julkaistu eAsiointi-portaalissa.

Kesätyösetelinuoria työllistävät työnantajat ovat saaneet tarkemmat ohjeistukset avustuksen hakemisesta sähköpostilla.

Yhdistyksen, yrityksen tai yhteisön puolesta asioitaessa, tulee avustuksen hakijalla olla asiointiin myönnetyt Suomi.fi-valtuudet: ”Avustushakemuksen tekeminen”.

Mitä työnantajan tulee huomioida

 • Työnantaja ei voi hakea kesätyöseteliä, vaan setelin hakee nuori itse. Hakulomake täytetään Kuntarekry-fi –palvelussa ja se avataan keskiviikkona 7.2.2024 klo 16. Hakulinkki löytyy Kesätyösetelin ohjeet nuorelle -sivulta.
 • Sama työnantaja voi työllistää maksimissaan kymmenen (10) kesätyösetelin saanutta nuorta.
 • Kesätyöjakson tulee ajoittua koululaisten kesäloman ajalle eli ajalle 3.6.-7.8.2024.
 • 250 € suuruinen tuki ei kata kokonaan nuoren palkkakustannuksia.
 • Setelituki on avustus, jota voi hakea vasta toteutuneen kesätyöjakson jälkeen. Tuki haetaan sähköisesti Jyväskylän kaupungin avustusjärjestelmän kautta 20.9.2024 mennessä. Tuen myöntämisestä tehdään viranhaltijapäätös. 

Ehdot kesätyösetelituen myöntämiseen

 • Työnantaja toimii Keski-Suomen alueella.
 • Työnantajalla on Y-tunnus. Yksityishenkilö ei voi palkata nuorta kesätyösetelin avulla.
 • Kesätyöjakson on vähintään kahden (2) viikon mittainen ja sisältää vähintään 60 työtuntia + 30 min ruokatauko/pv.
 • Palkkaa maksetaan vähintään 400 € / 60 työtuntia, vaikka alan työehtosopimuksessa kesätyöntekijälle määritelty minimipalkka olisi pienempi. Jos alan työehtosopimuksessa kesätyöntekijän minimipalkka on suurempi, niin silloin palkan tulee olla työehtosopimuksen mukainen.
 • Kesätyösetelituen jälkeen työnantajalle jää maksettavaksi nuoren palkkakustannuksista omavastuuosuus sekä lakisääteiset palkan sivukulut ja mahdolliset lisät. Lisät maksetaan esimerkiksi siinä tapauksessa, jos nuori työskentelee ilta- ja/tai viikonloppuaikoina.
 • Nuoren työaika ajoittuu klo 6–22 välille ja työssä noudatetaan lakia nuorista työntekijöistä (Finlex).
 • Nuoren kanssa tehdään kirjallinen työsopimus ennen kesätyöjakson alkua. 

Kesätyöseteli käytännössä

Kun olette nuoren kanssa sopineet kesätöiden aloittamisesta, täytätte yhdessä esitietolomakkeen. Linkki esitietolomakkeelle löytyy nuorelle sähköpostitse lähetetystä kirjeestä. Täyttämällä lomakkeen vahvistat kaupungin kesätyötiimille sopineesi nuoren kanssa kesätyöstä. Työsopimusta ei tarvitse vielä tässä vaiheessa tehdä.

Kesätyöseteli, ohje setelituen hakemiseen ja muut lisätiedot toimitetaan sinulle sähköpostilla lomakkeen käsittelyn jälkeen. 
Huomioithan, että tietylle nuorelle nimettyä kesätyöseteliä ei voi hyödyntää kenenkään toisen nuoren palkkaamiseen.

Asiasanat:  
työnantaja
kesätyö
seteli
nuori