Yliopistoyhteistyö

Lisätiedot

Teatterikuraattori Antti Niskanen
p. (014) 266 1925, 050 413 8027
etunimi.sukunimi@jkl.fi

Yliopistoyhteistyö - projektityöskentely koulujen kanssa

Teatterin ja yliopiston välille rakennettu pitkäjänteinen yleisötyö tuottaa yleisötyöprojektin vuosittain. Elämyksellisen taide- ja ilmaisukasvatuksen tavoitteena on vahvistaa ja rohkaista oppilaan omaa itseilmaisua sekä tukea lapsen persoonallisuuden kokonaisvaltaista kehittymistä draama- ja kuvataiteen keinoin sekä syventää teatterikokemusta ja teatteriesityksen tematiikkaa työpajatyöskentelyn avulla. Lisäksi työskentely tarjoaa opettajankoulutuslaitoksella ja avoimessa yliopistossa opiskeleville draama- tai kuvataiteeseen erikoistuville opiskelijoille opetusharjoittelumahdollisuuden kenttäkoululla. Teatterille yhteistyö merkitsee mahdollisuutta toimia verkottuneesti teatterirakennuksen ulkopuolella ns. yhteiskunnallisessa tehtävässä ja kehittää yleisötyön muotoja.