Projektit

Lisätiedot

Teatterikuraattori Antti Niskanen
p. (014) 266 1925, 050 413 8027
etunimi.sukunimi@jkl.fi

Yliopistoyhteistyö - projektityöskentely koulujen kanssa

Teatterin ja yliopiston välille rakennettu pitkäjänteinen yleisötyö tuottaa yleisötyöprojektin vuosittain. Elämyksellisen taide- ja ilmaisukasvatuksen tavoitteena on vahvistaa ja rohkaista oppilaan omaa itseilmaisua sekä tukea lapsen persoonallisuuden kokonaisvaltaista kehittymistä draama- ja kuvataiteen keinoin sekä syventää teatterikokemusta ja teatteriesityksen tematiikkaa työpajatyöskentelyn avulla. Lisäksi työskentely tarjoaa opettajankoulutuslaitoksella ja avoimessa yliopistossa opiskeleville draama- tai kuvataiteeseen erikoistuville opiskelijoille opetusharjoittelumahdollisuuden kenttäkoululla. Teatterille yhteistyö merkitsee mahdollisuutta toimia verkottuneesti teatterirakennuksen ulkopuolella ns. yhteiskunnallisessa tehtävässä ja kehittää yleisötyön muotoja.

 

Teatterin, yliopiston opettajankoulutuslaitoksen, avoimen yliopiston ja Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kehittelemässä yhteistyössä rakennettiin lukuvuoden 2017–18 aikana oppiainerajat ylittäen OPSin tavoitteiden suuntaisesti työpajakokonaisuus 6.-luokan oppilaille. Kokonaisuus pohjaa kaupunginteatterin ohjelmistossa olevaan Peter Pan -musikaaliin. Työskentely kouluissa rakentuu suunnitelmaan, jossa OKL:n ja Avoimen yliopiston draamakasvatuksen opiskelijat muodostavat tiimit ja

 

  1. valmistelevat ja ohjaavat ennakkotyöpajat Peter Pan -hengessä (kaksi oppituntia)
  2. katsovat valmiin esityksen (OKL:n opiskelijat ovat jo nähneet esityksen)
  3. valmistelevat ja ohjaavat esitykseen liittyvät jälkityöpajat, jossa käsitellään teemoja ja esitystä (kolme oppituntia)
  4. Lisäksi v. 2018 puolella on erillinen työskentelyjakso, jonka aikana oppilaat valmistavat taidenäyttelymateriaalia kouluille (neljä oppituntia)