Teatteri-TET

Yhteyshenkilö

Teatterikuraattori Antti Niskanen
p. (014) 266 1925, 050 413 8027
etunimi.sukunimi(at)jkl.fi

Kaupunginteatteri ottaa TET-jaksoille pääasiassa Jyväskylän kaupungin perusopetuksen yläkouluissa opiskelevia 9.-luokkalaisia tutustumaan teatterityöhön ja -ammatteihin. 
 
Päätämme syksyn työelämään tutustumisviikot toukokuussa. Haku tapahtuu vuosittain elokuun aikana. Otamme kullekin viikolle kaksi oppilasta. Tettiläiseltä edellytämme mielenkiintoa teatteriin tai innostusta teatterialalle.
 

Hakeminen TET-jaksolle:

Jos haluat teatteritettiin, toimi seuraavasti:

1. Tee haku sähköpostitse Antti Niskaselle, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi. 

2. Kerro sähköpostissa:
 

a. TET-viikon ajankohta

b. yhteystietosi: nimi, koulu, yhteystietosi (puhelin ja käyttämäsi s-postiosoite) 

c. opinto-ohjaajasi nimi ja yhteystiedot sekä 

d. perustele, miksi haluat TET-jaksolle teatteriin.