Kouluille

Yleisötyössä huomioimme erityisesti lapset ja nuoret. Toimintamme perusperiaate on lapsen kunnioittaminen ajattelevana ja kokevana yksilönä. Lähestymistapamme on pedagogisesti mietitty ja sisällöllisesti moniulotteinen.