Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylän kaupunginteatteri. Kuva Maris Grunskis
Pääsisältö

Yleisötyöllä (aiemmin teatterikasvatus) on Jyväskylässä jo pitkät perinteet. Toiminta tosin oli satunnaista ja koordinoimatonta vuoteen 2000 saakka. Kierrätykset ja kummitoiminta perustuivat näyttelijöiden ja muiden ammattiryhmien omiin intresseihin.

Teatterinjohtaja Aila Lavaste käynnisti toiminnan

Kun dramaturgi Aila Lavaste aloitti vuonna 2001 teatterinjohtajana, määriteltiin heti seuraavana vuonna teatterin yhdeksi painopisteeksi lasten- ja nuortenteatteri sekä siihen liittyvä teatterikasvatus. Linjauksen myötä Lavaste käynnisti yleisötyön systemaattisemman kehittämisen: lastennäytelmien yhteyteen alettiin koordinoidusti valmistella teatterikasvatuksellisia sisältöjä ja samalla käynnistettiin organisoitu Teatteri tutuksi -kouluyhteistyö. Sen yhteydessä alkoi myös säännöllinen koululaisten työelämään tutustuttaminen eli TET-toiminta. Valittu linjaus tuotti myös Suomen ensimmäisen vauvateatteriesityksen: Sydämen käärin silkkiliinaan -esitys näki päivänvalon joulukuussa 2002.

Työtä lasten parissa haluttiin entisestään vahvistaa, ja vuonna 2003 teatteriin kiinnitettiin pukusuunnittelijaksi Merja Levo, jolla on vahva taidekasvatustausta sekä opintojensa että käytännön työn kautta. Kiinnityksensä jälkeen Levo otti päävastuun teatterikasvatuksen kehittämisestä. Aloitettuaan Levo ideoikin esimerkiksi mittavan MINÄ ELÄIMENÄ -teatterikasvatushankkeen ja loi jatkossa yhteistyöverkostoja. Samaan aikaan syntyi muutakin uutta toimintaa yleisötyön alueelle, muun muassa pienimuotoinen kiertue-esitys sekä yleisön, taiteilijoiden ja eri alojen asiantuntijavieraiden kohtauspaikka Teatteritiistai, joka jatkaa toimintamuotona edelleen.

Syysnäytäntökauden 2005 alusta perustettiin teatterikasvatusta ja yleisötyötä suunnitteleva työryhmä ja annettiin toteuttamallemme lasten- ja nuortenteatteri- sekä teatterikasvatustoiminnalle nimi TeatteriLumous. Työryhmään kuuluivat teatterinjohtaja Aila Lavasteen lisäksi pukusuunnittelija-taidekasvattaja Merja Levo, tiedottaja-markkinoija Sirkka Helke ja näyttelijä-teatterikasvattaja Antti Niskanen. Työryhmän tehtäväksi tuli ideoida, suunnitella ja koordinoida toimintaa.

Samaan aikaan teatterikasvatustoiminnan kumppaniverkostoa laajennettiin vuoden 2005 aikana siten, että yhteistyösuhteet solmittiin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen, taidemuseon, perusopetuksen ja Kulttuuriaitan kanssa.

Teatterikuraattorin toimi perustetaan

Lavasteen teatterinjohtajakauden päätyttyä 2007 toiminta jatkui edelleen Levon luomiin verkostoihin nojaten, joskin joiltain osin toiminta väistämättä supistui Levon työpanoksen suuntautuessa taiteelliseen suunnittelutyöhön ja näyttelijä-teatterikasvattaja Antti Niskasen lähdettyä työlomalle. Lavasteen seuraajaksi valittu Reino Bragge otti seuraavan askeleen ja panosti työn kehittämiseen perustamalla vuonna 2009 teatterikuraattorin toimen, johon Niskanen pari vuotta luokanopettajana toimittuaan työlomaltaan luontevasti palasi. Hänen toimenkuvakseen määriteltiin yleisötyön suunnittelu ja koordinointi, erityisesti oppilaitos- ja kouluyhteistöiden kehittäminen.

Teatterinjohtajina Lavastetta ja Braggea seuranneet Anssi Valtonen, Kari Arffman ja Hilkka Hyttinen ovat niin ikään tunnistaneet yleisötyön tärkeyden. Vuoden 2016 alussa teatterinjohtajana aloittaneen Hyttisen aiempi työhistoria sisältää paljon yleisötyöhön liittyviä tehtäviä, minkä myötä toiminnan painoarvo on vahvistunut entisestään. Se näkyy muun muassa yleisötyön henkilöstöresurssien nostona.