Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylän kaupunginteatterin portaikko

Luuseri (2018–19)

#kukaaneioleluuseri-kampanja

Koululaisryhmät haastettiin videotervehdyksellä mukaan #kukaaneioleluuseri-haasteeseen. Haasteena oli järjestää koulukiusaamisen vastainen tempaus omassa koulussa. 

Teatteriesitys koululla

Koulukiusaamista käsitellyt monologinäytelmä LUUSERI oli tilattavissa myös kouluille. Esitykseen kuului sen jälkeen järjestettävä n. 20 min keskusteleva työpaja.

Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan (2018)

Backstage Group ideoi ja osallistui käytännön toteutukseen teatterin maailmaan sukeltavassa Virtuaaliseikkailussa. Virtuaaliseikkailun toteutuksessa hyödynnettiin 3D-mallinnusta, 360-videota ja lisättyä todellisuutta.

Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan oli osa sähköisten kulttuuripalvelujen kehittämishanketta, joka toteutettiin Jyväskylän kaupunginteatterin, Aalto-yliopiston ja Humak Oy:n yhteistyönä.

Lisätiedot:
Teatterinjohtaja Hilkka Hyttinen

OKL-yhteistyöt (2005–jatkuu edelleen)

Yhteistyössä teatterin ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen, Avoimen yliopiston draamakasvatuksen oppiaineen ja Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kanssa rakennettu pitkäjänteinen yhteistyö tuottaa yleisötyöprojektin vuosittain. Elämyksellisen, eri oppiaineita integroivan projektin ja taide- ja ilmaisukasvatuksen tavoitteena on vahvistaa ja rohkaista oppilaan omaa itseilmaisua, tukea lapsen persoonallisuuden kokonaisvaltaista kehittymistä sekä syventää teatterikokemusta ja avata teatteriesityksen tematiikkaa työpajatyöskentelyn avulla. Työskentely kohdistuu perusopetuksen oppilaille tai lukiokoulutuksen opiskelijoille. Yhteistyön aikana on toteutettu seuraavat projektit:

  • Ella ja Paterock (2019; Ella ja Paterock)
  • Peter Pan (2018)
  • Mimmi Mou Mirmajasta (2016-17; Mimmi Mou Mirmajasta)
  • Blomma! (2011; Maaria Blomma)
  • Nonparelleissa koko elämän kirjo (2010; Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset)
  • Yhdessä pahaa vastaan (2008;  Kuka pelkää noitia)
  • Uskalla kohdata! (2007; Amelei, majava ja kuningas katolla)
  • Unelmieni minä (2005; Pikku Sinisiipi)

Ilman sua ei oo mua (SOSKU-hanke, 2018)

Jyväskylässä sosiaalisen kuntoutuksen eli Sosku-hankkeen ja aikuissosiaalityön yhteiskehittämisessä mukana olevat asiakkaat kirjoittivat tarinoita omasta elämästään: työttömyydestä, sairaudesta, palvelujen epäkohdista, niiden mukanaan tuomasta köyhyydestä, asunnottomuudesta, toivottomuudesta ja lopulta myös toivosta. Aidoista asiakastarinoista avautuivat moninaiset elämäntilanteet, joita sekä asiakkaat että työntekijät ovat kohdanneet. Tositarinoiden pohjalta kirjoitettu, erillisistä tuokiokuvista koostettu pienoisesitys toimi keskustelun alustuksena. Pienoisesitystä valmistettaessa oli tärkeää, että sitä olivat koostamassa ja siinä esiintyivät sekä asiakkaat että työntekijät, mikä toi tekemiseen yhteisöllisen vireen.

Lisätiedot: 
Teatterikuraattori Antti Niskanen

Jälkilöylyt – pikakeskustelu juuri nähdystä esityksestä (2018)

Parikymmenminuuttinen keskustelu heti esityksen jälkeen: mitä ajatuksia esitys herätti, miten muut esityksen kokivat? Pilottihankkeena toteutetuissa Jälkilöylyissä keskusteluihin johdatteli esityksiin tutustunut kulttuuriluotsi.

Rikotaan rajoja (2017)

Projekti kuului myös Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoon. Yhdessä tekeminen oli yksi Suomi 100 -juhlavuoden teemoista. Tätä teemaa seuraten Jyväskylän kaupunginteatteri ja Tanssiryhmä OFF/Balance halusivat toteuttaa mittavan maakunnallisen projektin yhdessä keskisuomalaisten toimijoiden kanssa. Näistä lähtökohdista syntyi yhteisöllisyyttä ja omaehtoista tekemistä juhlistava maakunnallinen taidetyöpaja- ja esityssarja Rikotaan rajoja, jossa yhdistyivät eri taiteen tekemisen muodot sekä osallistava ja yhteisötaide. Rikotaan rajoja yhdisti tanssia, teatteria, musiikkia ja videotaidetta. 

Hankkeessa toteutettiin yhteensä kahdeksan pienoisesitystä Äänekoskella, Saarijärvellä, Hankasalmella, Jyväskylässä, Jämsässä, Keuruulla ja Viitasaarella. Galleria Keski-Suomi -festivaali esitteli Rikotaan rajoja -projektin satoa Jyväskylän kaupunginteatterissa syksyllä 2017. Esiintyjinä toimivat kehitysvammaiset, työttömät, lapset, nuoret, ikäihmiset ja monikulttuuriset nuoret.

Nuori Näyttämö (2014–15)

Hankkeen tavoitteena oli yhdistää nuoret harrastajat työskentelyyn teatterialan ammattilaisten ja näytelmäkirjailijoiden kanssa. Päämääränä oli edesauttaa nuorten hyvinvointia teatterin keinoin: ammattilaisten ja nuorten pedagoginen kohtaaminen taidetta tehden tukee nuorten identiteetin kehittymistä ja kasvua. Edelleen toiminnassa oleva hanke perustuu Englannin Kansallisteatterin (National Theatre) luomaan New Connections -konseptiin. Vastaavia hankkeita on käynnistetty mm. Norjassa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Italiassa, Portugalissa, Saksassa ja Brasiliassa.

Lisätiedot:
https://tnl.fi/tapahtumat/festivaalit/nuori-nayttamo/

Monet myytit, sadat sadut (2014)

Jyväskylän kaupunginteatteri toteutti monikulttuurisuusprojektin Monet myytit, sadat sadut -draamakasvatusprojektin Jyväskylässä Pupuhuhdan alakoululla. Projektin tavoitteeksi asetettiin suunnitteluvaiheessa lasten lähtökulttuurien satuihin ja myytteihin tutustuminen, mutta oppilaiden vaihtelevan kielitaidon vuoksi työskentely keskittyi alusta alkaen ryhmän sisäisen luottamuksen kasvattamiseen leikin avulla sekä toiminnallisen työskentelytavan oppimiseen. Työpajojen sisältö koostui yksittäisistä peleistä ja leikeistä sekä patsas-, nukke-, varjo- ja naamioteatterin soveltamisesta.

Projektin ohjaajana toimi teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Varpu Kohvakka. Projekti rahoitettiin Taiteen edistämiskeskuksen erityisavustuksella kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävään toimintaan.

Saiturin siivellä – materiaalipaketti yläkouluille ja toisen asteen opiskelijoille (2013)

Äidinkielen opettajat ja draamakasvatuksen opiskelijat Mari Erho, Minna Hultunen ja Outi Jalkanen suunnittelivat yläkouluun ja lukioon kolme erilaista draamallista oppituntikokonaisuutta, joissa sukellettiin Molièren Saiturin maailmaan, kaikissa hieman eri näkökulmasta. Oppituntien sisällöt soveltuivat sekä äidinkielen että ilmaisutaidon opetukseen eikä niissä tarvittu aiempaa kokemusta draamatyöskentelystä.

Leijonan mielellä – yläkouluikäiset pojat sosiaalisen vahvistumisen polulla (2012–13)

Leijonan mielellä -projekti toteutettiin Kuokkalan ja Kilpisen yläkouluilla Myrsky-rahoituksen turvin. Projektissa käytetyillä soveltavan teatterin työtavoilla pyrittiin kehittämään ryhmän sosiaalisia valmiuksia ja tunnetaitoja sekä vahvistamaan ryhmäläisten vuorovaikutus- ja esiintymiskykyä. Projektin koordinoi teatterikuraattori Antti Niskanen ja työpajat vetivät teatteri-ilmaisun ohjaajat Tuomas Tirkkonen ja Aapo Oranen.

Teatteriseikkailu – Leijonan osa  (2012–jatkuu edelleen)

Leijonan osa -teatteriseikkailu on osallistava teatterikokemus, jossa 2.-luokkalaisista tulee aktiivinen osa tarinaa ja liikkuvaa esitystä. Teatteriseikkailussa teatterin aula, käytävät, varastot, harjoitushuone ja näyttämöt muuttuvat seikkailutantereeksi, jonne lapset lähtevät teatterin asukkaiden, Alvarin ja Elissan tai Henrikin avuksi etsimään kadonnutta rohkeushäntää! Etsintämatkalla lapset tutustuvat teatterin jännittäviin paikkoihin ja teatterin tekijöihin.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Hanna Häyhä, Ilona Ruohomäki & työryhmä Antti Niskanen, Raisa Vattulainen

Liikkeestä tehty (2011)

Draama-liiketyöpajoja sisältänyt Liikkeestä tehty -projekti oli aikuisille suunnattu työpaja, jonka tavoitteena oli luoda vastapainoa kiireiselle arjelle ja jossa osallistujat pääsivät rentoutumaan ja rauhoittumaan draama-liike-tehtävien parissa. Työpajaohjaajina toimivat tanssi- ja liiketerapeutti Mari Rouvala ja teatterikuraattori Antti Niskanen.

Yön ääniä (2010)

Projekti liittyi pienellä näyttämöllä nähtyyn Vaavin salattu elämä -näytelmään. Jyväskylän ammattikorkeakoulun varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijat valmistivat erilaisia äänimaailmoja sisältäneitä tuokioita päiväkoteihin. Käsikirjoituksissa huomioitiin erityisesti houkutteleva tarinallisuus ja tuokion osallistavuus lapsille. Projektiin osallistui kahdeksan päiväkotia eri puolilta Jyväskylää. Opiskelijoita ohjasivat lehtori Leena Pantsu ja teatterikuraattori Antti Niskanen.

Perheillat kouluilla (2009–11)

Teatterikuraattorin vetämä toiminnallinen tuokio vanhempainillassa. Toiminnan keskiössä oli lapsi-aikuinen-parin yhdessä tekeminen ja yhteisesti jaettu aika mukavien ja hauskojen teatterilähtöisten toimintojen parissa.

Mio – kummivierailut kouluilla (2006)

Pienimuotoinen Mio-projekti toteutettiin Mio, poikani Mio -näytelmän yhteydessä. Useammasta alakoulusta yksi luokka pääsi tutustumaan näyttelijöiden opastuksella kulissien taakse ja esitykseen. Lisäksi projekti sisälsi näyttelijävierailun koululla. Vierailulla kerättiin lasten kokemuksia esityksestä.

Arkkienkeli Oulussa -teatterikasvatus (2005)

Teatteriprojekti lukiolaisille. Noin 100 opiskelijalle koottiin materiaalipaketti esityksen valmistamiseen liittyvistä osa-alueista. Paketti integroitiin opetukseen ja se sisälsi mm. pukuluonnoskuvat, artikkelit pukusuunnittelusta ja dramatisoinnista sekä luentoja teatteriesityksen elementeistä. Näyttelijä Antti Niskanen vieraili oppitunneilla kertomassa näyttelijän työstä ja esityksen harjoittelemisesta. Opiskelijat pääsivät myös seuraamaan näytelmän valmistavan harjoituksen ja päättivät projektin pohtimalla esitystä omista lähtökohdistaan kirjoittamallaan palautteella.

Nuorisoteatteri Toisen nahka (2004–05)

Toisen nahka -nuorisoteatteriprojektissa yhteistyössä 30 nuoren kanssa valmistui näytelmäkokonaisuus Totuus vai tehtävä?
Nuoret lavastivat, puvustivat sekä esittivät kaksi kirjoittamaansa pienoisnäytelmää, jotka näyttelijät Marko Tiusanen ja Jorma Böök ohjasivat. Heidän lisäkseen projekti työllisti myös muuta taiteellista henkilökuntaa: ohjaaja Irene Aho sparrasi ryhmiä, dramaturgi Hannele Ruotsalo ja myöhemmin dramaturgi Annukka Kiuru otti päävastuun näytelmän kirjoittamisen ohjaamisesta. Lisäksi lavastaja Risto Nykänen antoi panoksensa projektiin. Teatterin ammattilaiset antoivat projektiin satoja työtunteja.

Uppo-Nallen eppuvuosi (2004)

Esikouluikäisten siirtymävaihetta koululaisiksi ja siihen nivelvaiheeseen liittyviä asioita käsiteltiin dramaturgi Annukka Kiurun varta vasten heille kirjoittamassa ja kouluilla esitettäväksi tarkoitetussa pienoisesityksessä Uppo-Nallen eppuvuosi. Esitykset kohdennettiin pääosin 1.-luokkalaisille ja lyhyen esityksen jälkeen päästiin keskustelemaan ikävaiheeseen ja koulun aloittamiseen liittyvistä asioista.

Minä eläimenä (2004)

Minä eläimenä -työpajakokonaisuus syntyi Uppo-Nalle ja Rohkea Reeta -näytelmän yhteyteen. Hanke tehtiin yhteistyössä Kulttuuriaitan sekä Puistokoulun 1. ja 5.-luokkien kanssa. Projekti piti sisällään mm. erilliset draama-, liike- ja kuvatyöpajat, joita ohjasivat Aila Lavaste, näyttelijä Marko Tiusanen ja pukusuunnittelija Merja Levo. Pajoissa syntyneille eläinhahmoille valmistettiin teatterin ompelimossa myös eläinasut, ja projekti huipentui yhteiseen eläinten karnevaaliin.

Lasten teatteripäivät (2003)

Lasten teatteripäivät 6.-luokkalaisille oli festivaali, jossa esitettiin lasten kirjoittamia, ohjaamia, lavastamia ja näyttelemiä esityksiä. Ryhmien näyttelijäkummit auttoivat esitysten ideoinnissa.

Lumikki ja seitsemän kääpiötä – kummitoimintaa kouluilla  (2001)

Lumikki ja seitsemän kääpiötä -lastennäytelmän yhteydessä näyttelijät kiersivät kummiluokissaan eri kouluissa kertomassa näyttelijän työstä ja teatterin tekemisestä. Työryhmän jäsenet kierrättivät oppilaita teatteritalossa ja Kurkistus kulisseihin -kierrätykset alkoivat saada nykyistä muotoaan. Oppilaat seurasivat näytelmän harjoituksia ja tutustuivat sekä lavastajan että pukusuunnittelijan työhön. Heille tarjottiin myös mahdollisuus katsoa valmis esitys.