Kankaan historia ja aikajana

Kankaan alue on merkittävä osa Jyväskylän ja Keski-Suomen teollisuus- ja rakennettua historiaa. Tänäkin päivänä alueella on nähtävillä useita rakennus- ja kulttuurihistoriallisia kerrostumia yli 100 vuoden ajalta.