Hyppää pääsisältöön
Kuva
Syksyinen yleiskuva Kangas

Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke, jonka investoinnin kokonaisarvo on noin miljardi euroa vuoteen 2040 mennessä. Kangas on koko elinkaarensa ajan kehitysalusta uusille innovaatioille ja toimii esimerkkinä kestävästä rakentamisesta, nykyajan jätehuollosta, yhteisöllisestä asumisesta ja digitaalisista palveluista.

Tule mukaan rakentamaan Kangasta!

Circwaste-osahanke

Jyväskylän kaupunki on mukana EU-rahoitteisessa ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) hallinnoimassa Circwaste-hankkeessa. Tarkoituksena on ehkäistä jätteiden syntymistä, edistää kiertotaloutta, toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa ja aktivoida kuluttajia.

Jyväskylässä toteutetaan kaksi osahanketta: Kankaan vanhan paperitehdasalueen älykkäät jätehuoltoratkaisut ja kuluttajalähtöiset kiertotaloutta edistävät kokeilut. Lue lisää.

Kankaan yhteisjärjestelyt

Kytkin-projektissa, joka päättyi vuonna 2015, luotiin innovatiivisia malleja alue- ja kaupunginosakokonaisuuden asuin-, toimitila- ja muiden kiinteistöjen yhteisten tukitoimintojen toteuttamiseen, omistamiseen ja hallinnointiin. Tutkittuja osa-alueita olivat esimerkiksi keskitetty pysäköinti, yhteispihat, energia- ja kunnallistekniikan ratkaisut, ICT-ratkaisut kokonaisuudessaan sekä ICT-runkoverkko. Projektissa laadittiin myös kyberturvallisuusstrategia.

Projektin loppuraportti

Aurinkokaavaselvitys

Kankaan alueelle on teetetty aurinkokaavaselvitys, jonka tarkoituksena on optimoida aiemmin laadittu kaavarunko aurinkoenergian tuotannon kannalta. Selvityksen mukaan aurinkoenergiaa on mahdollista hyödyntää kattojen muotojen ja suuntausten avulla 2,6-kertainen määrä alkuperäiseen kaavarunkoon verrattuna.

One Planet Living – Kestävän elämäntavan konsepti

Kestävää Kangasta kudotaan One Planet Living -konseptilla, johon kuuluu kymmenen ekologisuuteen ja hyvinvointiin tähtäävää periaatetta kaavoituksessa, rakentamisessa ja alueen palvelujen suunnittelussa.

Lue lisää One Planet Living -konseptista Sitran sivuilta

Oppilaitosyhteistyö

Kangas on ollut mukana useissa Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja muiden maakunnan oppilaitosten opiskelijaprojekteissa.

Luova kiertotalous -hanke

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia hallinnoi ESR-rahotteista Luova kiertotalous: Luovalla osaamisella rakennemuutoksesta resurssiviisauteen -hanketta. Hanke toteutetaan 11.9.2017–29.2.2020 välisenä aikana, ja sen osatoteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa kehitetään monipuolisesti ja -alaisesti opiskelijoiden bio- ja kiertotalousosaamista sekä hyödynnetään kiertotalouden sivutuotteita ja jätevirtoja. Painopiste on Gradian luovien alojen opiskelijoiden innovointi- ja tuotekehitystaitojen sekä tiimiyrittäjyys- ja työelämäyhteistyövalmiuksien kehittämisessä. Luovien alojen opetusta järjestetään Kankaan kampuksella.

Hanke järjestää kaikille avoimia seminaareja, ja on esillä Kankaalla järjestettävissä tapahtumissa, joihin myös Kankaan asukkaat ovat tervetulleita. Hanke on siten omalta osaltaan luomassa kiehtovaa Kangasta.

Lue lisää Luova kiertotalous -hankkeen blogista.

Asiasanat: