Hyppää pääsisältöön
Kuva
Perhe Kankaalla. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Yhteisjärjestelyillä edistetään viihtyisyyttä, toimivuutta ja tehokkuutta Kankaalle. Yhteisjärjestelyihin kuuluvat seuraavat osa-alueet, joita toteutetaan Kankaalla:

Pysäköinti

Autot pysäköidään pihojen ja tienvarsien sijaan pysäköintitaloihin vuorottaispysäköintinä, mikä tarkoittaa, että asukkaat, työssäkävijät ja palveluiden käyttäjät käyttävät samoja pysäköintipaikkoja eikä P-taloissa ole nimikoituja paikkoja. Näin pihat rauhoitetaan asukkaiden käyttöön ja turha liikenne poistuu pihoilta ja kulkuväyliltä. Tällä hetkellä käytössä on P-Pergamentti Paperitehtaankadulla.

Jätehuolto

Kankaan jätehuolto perustuu alueelliseen syväkeräykseen. Tällä säästetään tilaa pihoille ja vähennetään tyhjennysliikennettä alueella. Vaikka matka jäteastioille voi olla totuttua pidempi, pyritään keräyspisteet sijoittamaan keskeisten kulkureittien varrelle. Eri jätelajienroskispussin voi helposti tiputtaa oikeaan jätesäiliöön ohikulkumatkalla. Jätesäiliöiden lukot avautuvat asuntokohtaisilla avainlätkillä. Tämä mahdollistaa avauskertojen seurannan ja sitä kautta saatavan tiedon hyödyntämisen. Kankaan Palvelu Oy rakennuttaa jätepisteet ja vastaa niiden ylläpidosta yhdessä kumppaneiden kanssa. 

Kuva
Jäteastiat Kankaalla. Kuva Tanja Oksa


Mustaverkko

Kankaalla on käytössä yhteinen valokuituverkko, jota eri operaattorit voivat vuokrata. Jyväskylän kaupunki rakentaa tätä valokuituinfraa muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Mustaverkko mahdollistaa laadukkaat internetyhteydet Kankaalla nyt ja tulevaisuudessa.

Yhteispihat

Taloyhtiöiden pihat ovat kaikkien Kankaan asukkaiden ja toimijoiden käytössä. Yhteispihoilla pyritään laadukkaampaan, yhteisölliseen ja sallivampaan pihojen suunnitteluun ja käyttöön. Kankaalla on joko käytössä tai suunnitteilla metsäpiha, kokkauspiha, viljelypiha ja leikkipiha. Kankaan Palvelu Oy rakennuttaa yhteispihat ja vastaa niiden ylläpidosta yhdessä kumppaneiden kanssa.

Kuva
Ihmiset grillaavat Kankaan grillipihalla


Prosenttikulttuuri

Kankaalla on käytössä prosenttikulttuuriperiaate. Tämä tarkoittaa sitä, että kulttuuriin varataan noin 1 prosentti tonttien myyntihinnasta, maankäyttömaksuista ja kiinteistöjen rakennuskustannuksista. Kankaalle toteutettava taide on ilahduttavaa, nokkelaa ja ihmisläheistä, joka usein myös integroituu osaksi muuta rakentamista. Taidehankintojen ja kulttuuritapahtumien avulla vahvistetaan Kankaan identiteettiä, omaleimaisuutta ja vetovoimaa. Kankaalla prosenttikulttuuriin kuuluvat niin pysyvät taideteokset ja tapahtumat kuin taidetoiminta.

Kuva
Albertin pihan tiilet Kankaalla

 

 

Kankaan Palvelu Oy vastaa Kankaan yhteisjärjestelyistä.
Katso lisää: kangasverkko.fi