Suoraan sisältöön

Tousalanmutkan katusuunnitelma

Tousalanmutka sijaitsee Hämeenlahdessa Hämeenpohjantien eteläpuolella. Pohjanlahdentieltä kohteeseen on 1,3 km.

Voimassa olevassa kaavassa alueen tontit ovat merkitty teollisuusrakentamista varten. Alueelle on tekeillä kaavamuutos, jossa katualueita ja tonttijakoa muokataan suojelualue huomioiden. Kaavamuutoksessa tonttien rajalle, katualueen ulkopuolella, on muodostettava rasite hulevesiviemärin purkuputken rakentamista varten.

Suunnittelualue on lehtomaista metsämaata, jossa maanpinta on hyvin alavaa. Hämeenpohjantie sijaitsee eteläpuoliseen maastoon nähden noin 2,0 metriä korkeammalla mikä aiheuttaa Tousalanmutkan rakentamisen penkereelle. Kadun pituuskaltevuus on suunniteltu raskas liikenne huomioiden. Pituuskaltevuus Hämeenpohjantieltä on noin 30 metrin matkalla 1,6 %. Kadun loppuosan pituuskaltevuus on 2,4 %.

Tousalanmutkan suunniteltu pituus on n. 80 metriä ja ajoradan päällysteleveys 7,0 metriä. Katu päättyy kääntöpaikkaan.

Kadulle on suunniteltu jätevesiviemäri ja vesijohto. Vesihuollon suunnittelussa lähtökohtana on, että rakennuspaikkoja korotetaan täytöillä, jolloin jätevesiviemäriin voidaan liittyä viettoviemärein.

Hämeenpohjantieltä rakennettua hulevesiviemäriä jatketaan katurakenteessa ja puretaan maastoon.

Luiskat ja ojapainanteet nurmetetaan. Katu valaistaan ja liikennemerkit asennetaan.

Tousalanmutka on vuoden 2018 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Kohde voidaan toteuttaa työluvalla kaavan ollessa vahvistamatta. Suunnitelman mukaan rakentamisen kustannusarvio on noin 75 000 euroa.

Suunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville Rakentajantalon palvelupiste Hannikaiseen os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 12.6.2018 – 25.6.2018. Ehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon os. PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 25.6.2018 kello 15.00 mennessä.

lisätiedot: suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. (014) 266 2483

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta