Suoraan sisältöön

Kirkkolahti II:n asemakaava-alueen kadun Päivänvarjontie katusuunnitelma

Kirkkolahti II asemakaava-alue sijaitsee Korpilahden keskustan eteläpuolella Kirkkolahden itärannalla Tähtiniementien varressa. Etäisyys Jyväskylän kaupungin keskustaan on noin 30 kilometriä. Asemakaava on saanut lainvoiman 18.11.2016. Asemakaava mahdollistaa asuinpientalojen rakentamisen alueelle.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Päivänvarjontiellä on pääosin 16 metriä. Katualueessa on lisäksi varattu tilaa pysäköintialueelle ja kääntöpaikalle. Päivänvarjontien ajoradan päällystetty leveys on viisi metriä. Kadun pohjoispäässä olevan kevyen liikenteen yhteyden päällystetty leveys on 3,5 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojilla, osin myös hulevesiviemärillä. Hulevedet johdetaan viheralueille rakennetavien viivytysojien kautta Päijänteeseen. Katu valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Katu kuuluu 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin, kadulle asetetaan aluepysäköintikielto. Pysäköintialueelle asetetaan kiekollinen aikarajoitus (4 h, 8-18).

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2018 on varattu 400 000 euron määräraha Päivänvarjontien rakentamiseksi. Lisäksi tulevat vesihuoltolinjojen ja mahdollisen kaukolämpölinjan toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville 30.1. – 12.2.2018 Rakentajantalon palvelupiste Hannikaiseen, os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros sekä Korpilahden Asiointipisteeseen, os. Virastokuja 2 (Korpilahti-talo). Ehdotusta vastaan mahdollisesti tehtävät kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon os. PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 12.2.2018 kello 15.00 mennessä.

lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta